شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰

2021/12/12 نهمین سالگرد اجرای نقشه کثیف مافیای روان با همدستی مافیای مازندرانی های قوۀ قضاییه برای حذف فیزیکی دکتر میترا کدیور، و سپس شکست خفت بارشان، بر همه یاران ما خجسته باد

Word Is Mightier than Sword

بخش ها

آرشیو ماهیانه

مطالب تازه