جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

«آب و گل نیکو سرشته‌اند اما لگد کم خورده است!»

سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴

م. ر:

 
گران جانی بی ادبی می کرد. عزیزی او را ملامت نمود. او گفت: «چه کنم؟ آب و گل مرا چنین سرشته اند.» گفت: «آب و گل نیکو سرشته اند اما لگد کم خورده است!»

 

لطایف الطوایف
محمد عوفی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18356

  تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۱۳:۰۷