پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان

آدرس دو جمله حرف غیرهذیانی رضوانه

پنج شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۵

افروز ر.:
رضوانه مرادی در دومین گنگره جعلی: «برای شکل گیری تمدن لازم است افراد غرایز، خواسته ها و تمنیات خود را به سود منافع جامعه سرکوب کنند. هرچند که پیامد این بازداری ها ممکن است که درد و رنج روانی باشد. این ترجمان ادعای فروید است که می گوید روان رنجوری بهای تمدن است.»
دکتر کدیور در کتاب مکتب لکان صفحه ۲۰۰ می نویسند: «فروید معتقد است که انسان با چشم پوشی از غرایزش بخصوص با چشم پوشی از غریزه جنسی و از غریزه پرخاشگری توانست فرهنگ و تمدن را بنا نهاده و به پیش برد. در آن جوامعی که تمدن پیشرفته تر است این چشم پوشی و این از خود گذشتگی بشر واضح تر و کامل تر است.”
دو جمله حرف غیر هذیانی رضوانه!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=29553

  تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۳:۳۱