جمعه ۰۱ تیر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

آقای بابایی می دانست که کاری انجام شده که می توان آن را بین المللی کرد

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

زهره – ی:
همان روزی که حکم آزادی به قید کفالت دکتر میترا کدیور صادر شد. یکی از اعضا سند آپارتمان ارائه کرد . آقای بابایی سند را ندیده گفتند:” بله کارشان را انجام دهید “. بعد سند را دیدند گفتند:” نه این برای کرج است نمی شود باید ملک تهران باشد”. بعد از آن گفتند”: اصلا حتما باید فیش حقوقی کارمند رسمی باشد و با هیچ چیز دیگری غیر از فیش حقوقی کارمند رسمی انجام نمی شود”. هر چه به ایشان توضیح دادیم که در حال حاضر کارمند رسمی سراغ نداریم . ایشان می گفتند: “همان که گفتم “. بعد از کلی صحبت برای اخذ موافقت ایشان و انجام مراحل قانونی آزادی دکتر کدیور ایشان گفتند :” شماها می خواهید دکتر کدیور را آزاد کنید که این مسائل را بین المللی کنند تا مملکت را به هم بریزد” .
آقای بابایی می دانست که کاری انجام شده که می توان آن را بین المللی کرد. یک جورهایی انگار می دانست کارهایی صورت گرفته که نباید ! یک هراسی که می خواست با به تعویق انداختن آزادی دکتر کدیور روی آن سرپوش بگذارد!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=40109

  تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت: ۱۰:۱۵