چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

آقای بابایی می دانست که کاری انجام شده که می توان آن را بین المللی کرد

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

زهره – ی:
همان روزی که حکم آزادی به قید کفالت دکتر میترا کدیور صادر شد. یکی از اعضا سند آپارتمان ارائه کرد . آقای بابایی سند را ندیده گفتند:” بله کارشان را انجام دهید “. بعد سند را دیدند گفتند:” نه این برای کرج است نمی شود باید ملک تهران باشد”. بعد از آن گفتند”: اصلا حتما باید فیش حقوقی کارمند رسمی باشد و با هیچ چیز دیگری غیر از فیش حقوقی کارمند رسمی انجام نمی شود”. هر چه به ایشان توضیح دادیم که در حال حاضر کارمند رسمی سراغ نداریم . ایشان می گفتند: “همان که گفتم “. بعد از کلی صحبت برای اخذ موافقت ایشان و انجام مراحل قانونی آزادی دکتر کدیور ایشان گفتند :” شماها می خواهید دکتر کدیور را آزاد کنید که این مسائل را بین المللی کنند تا مملکت را به هم بریزد” .
آقای بابایی می دانست که کاری انجام شده که می توان آن را بین المللی کرد. یک جورهایی انگار می دانست کارهایی صورت گرفته که نباید ! یک هراسی که می خواست با به تعویق انداختن آزادی دکتر کدیور روی آن سرپوش بگذارد!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=40109

  تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت: ۱۰:۱۵