چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

آقای دکتر صنعتی! دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان کجاست؟ (۱۹)

آقای دکتر صنعتی! دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان کجاست؟ (۱۸)

 

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

عباس ستاری:
سلام با توجه به حرفهایی که درباره دکتر محمد صنعتی زدین چطور ایشون طی این سالها داره به راحتی فعالیت میکنه

 

 

شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

زهرا م
حریرچی جدایی دانشگاه‌های علوم پزشکی از وزارت بهداشت را حرکتی روبه عقب دانست و خاطرنشان کرد: ما نمی‌خواهیم حرکت روبه عقب داشته باشیم. باید این نکته را درنظر داشت که هر تغییر ساختاری هزینه بر خواهد بود.*
اما پیش فرضهای تعیین کننده آقای حریرچی در ترسیم دورنمای اینده چیست که او می خواهد حرکت رو به جلو داشته باشد (یک چیزی تو مایه های کشورهای توسعه یافته حتی فراتر از آن):
۱- روانکاوی جزیی از روانپزشکی است
۲- دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان
در مورد هزینه تغییر ساختاری حریرچی این سوال پیش می آید که اگر صنعتی از گردونه تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی کشور حذف شود چه هزینه ای در پی خواهد داشت؟
*https://freudianassociation.org/?p=37925

 

 

 

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

پ ز:
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی: اصل برائت و رأفت سنگ بنای نظام قضایی مبتنی بر آموزه‌های دین حنیف اسلام است

https://freudianassociation.org/?p=37965

ای بابا کجایید آقای شمخانی! وقتی بازپرس کیانی در دادسرای جرائم پزشکی حکم بازرسی دفتر انجمن را داد یا وقتی سرپرست پیشین دادسرای جرائم پزشکی، آقا ذبیح زاده دستور داد اعضای انجمن و خانم دکتر دکدیور را با شوکر و باتوم بزنند و در قرارگاه وزراء بازداشت کنند و خانم دکتر و پراتسین ها را پنج روز به زندان ببرند اصل بر مجرم بودن آنها بود. مگر آقای ذبیح زاده به خانم دکتر کدیور و پراتسینهای مرکز روانکاوی آفریقا در قرارگاه وزراء نگفته بود«اینها جرمشان سنگین تر است.» یعنی در دادسرای جرائم پزشکی با چشم خود دیدم که قانون جاری در آنجا بر اساس اصل مجرم بودن انسانهاست.
در توضیح باید گفته شود که اعضای انجمن فرویدی بدین سبب مجرم شدند که پرسیدند: «آقای دکتر صنعتی دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان کجاست؟!»

 

 

 

سه شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۶

زهره –ی
«دوستان» نتانیاهو سی سال است که به نام «روانکاوی» (!!!) مشغول شرمسار کردن مردم از هویت ایرانی خود هستند
https://freudianassociation.org/?p=37938
درکارزار این “دوستان”، روانکاوی و فروید اولین قربانیان هستند برای سوء استفاده در جهت به انحطاط کشیدن اخلاق و مذهب !!! به نظر می رسد سخت بودن فهم و درک روانکاوی مافیای روان را بر آن داشته که تصویر کاملاً مخدوش از روانکاوی ترسیم کنند. فرویدی که ساخته و پرداخته اذهان معلول خودشان است .
با تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیر مافیای روان است که فردی که مذهب را بی اساس می داند برای تأیید حرفهایش به خود اجازه می دهد از فروید مایه بگذارد و با این تصور غلط نقل کند: ” فروید معتقد است اگر همه انسانها به غرایز خود عمل کنند دیگر جوامع هیچ مشکلی نخواهند داشت”!!!
این ادعا ی پوچ و بدون منبع از کسی که کاملا مشهود است از فروید هیچ نمی داند جز چند خط در کتاب های درسی بر علیه فروید و ازاو نمی داند جز همین جمله که عده ای چون او برای بیان خواسته های فرودست خود آنها را به فروید نسبت می دهند. و چه کسی بی دفاع تر از فروید. ودر عین حال چه کسی قدرتمند تر از او که دشمنان قسم خورده او و روانکاوی نیز برای مشروعیت بخشیدن به اراجیف خود اسم او را یدک می کشند. این “دشمن عزیز”چنان عظیم و بزرگ است که برای مبارزه با او راهی نیافته اند جز خزیدن زیر لوای نام او و میراث ارجمندش روانکاوی راستین . و این رفتار پرستش معابانه و موذیانه شان در قبال فروید تبدیل به پوشش و مأمنی شده برای از بین بردن روانکاوی ناب فرویدی با نام خود فروید و با تمسک به آن، نابودی فرهنگ ملی و مذهبی کشورمان. بی آن که بدانند “فروید معتقد است که انسان با چشم پوشی ازغرایزش بخصوص با چشم پوشی از غریزه جنسی و از غریزه پرخاشگری توانست فرهنگ و تمدن را بنا نهاده و به پیش برد(به نقل از کدیور ، ۱۳۸۱، ص ۲۰۰).

و در باب فرهنگ فروید می گوید؛ ” اما آنچه که بیش از همه برای تعریف فرهنگ و تمدن ضروری است احترام و تشویقی است که برای فعالیت های متعالی ذهنی بشر از جمله دستاوردهای علمی و هنری و برای نقش رهبری کننده ایده ها در زندگی انسان قائل می شود»(به نقل از کدیور، ۱۳۸۱، ص ۲۰۱).
همچنین ” فروید معتقد است که سیستم های مذهبی مهم ترین جایگاه را در میان این ایده ها دارند و تفکرات فلسفی و «ایده آل ها» به ترتیب مکان های بعدی را اشغال می کنند»( همان).
فروید می گوید: «ما نبایست اجازه دهیم به خاطر قضاوت های ارزشی مان درباره یک مذهب بخصوص یا یک سیستم فلسفی خاص دچار گمراهی گردیم، چه ما فکر کنیم که آنها بالاترین دستاوردهای روحی بشر هستند و چه معتقد باشیم که انحرافاتی بیش نیستند در هر صورت باید اذغان کنیم آنجایی که آنها حضور دارند و بخصوص آنجایی که آنها غلبه دارند بشر به سطح بالایی از فرهنگ و تمدن نائل شده است» (همان)****.” [۱]
دقیقا این مبارزه کورکورانه زمانی مضحک به نظر می رسد که بدانیم ” برای فروید هیچ ثمر بخشی جز ثمر بخشی Ethic متصور نیست، جز ثمر بخشی اخلاقی. و این یعنی گره خوردن اشتیاق به کاستراسیون ..[۲]
این سودجویان ( مافیای روان)، با استفاده از ناآگاهی مردم و علاقه مندان روانکاوی برای اجراء کردن اهداف شوم وخوش خدمتی به آمران خود برای از بین بردن ریشه های فرهنگ و تمدن ایران، بی اخلاقی و بی حیایی را به نام روانکاوی به خورد مردم می دهند . در واقع ” تمام تلاش خود را می کنند که فروید مأخوذ به حیا نبوده!!! “[۳] است . و حالا چرا انقدر اصرار به همسویی با فروید ِ ساخته و پرداخته دست خودشان دارند . بی شک بی ارتباط به عظمت فروید نیست که دوستان از شرح تمام آن ناتوان و دشمنانش از انکار قدرتش عاجزند. و این عظمت وصف ناپذیر است که روانکاوان وحشی و مافیای روان را بر آن می دارد که چونان انگلی بی مصرف به آن بچسبند و با ژست روانکاو مأبانه استفاده های شخصی، کثیف و پلید خود را از آن ببرند. و هر چه توجیه اخلاقی ندارد اما نیازمند مشروعیت است چه کسی بهتر از فروید و روانکاوی . که با جعل اصل و اساس آن اعتبار دانشمند بزرگ و اخلاق محور، فروید بزرگ ، دستمایه اهداف خصمانه شان قرار گیرد. و این یک تیراست و دو نشان برای از بین بردن روانکاوی راستین و فرهنگ و هویت ایرانی !!

[۱] روانکاوی و فرهنگ در صف مقدم مبارزه با مافیا
https://freudianassociation.org/?p=12454
[۲] از بهشت ژنیتال پست فرویدی ها تا لجن زیر شکم روانکاوان وحشی
https://freudianassociation.org/?p=31430
[۳] آخه اگه فروید نبود که شما یکی نون شبم نداشتی تناول کنی!
https://freudianassociation.org/?p=29039

 

 

 

پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶

زهرا م:
اگر چه «نه چرخش نخبگان داریم و نه چرخش مالی» البته گاهی دور از چشم همه نخبه پروری هم می کنیم. نمونه اش همین آقای دکتر صنعتی خودمان است که از دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان فارغ التحصیل شده است. از آنجایی که او فارغ التحصیل این دانشکده نیست در جهان هست با مدرک پزشکی عمومی او را همه کاره می کنیم. با اینکه می دانیم خوب دروغ می گوید و خائن به وطن هست در پستهای متعدد می گذاریم: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران که می تواند با مدرک پزشک عمومی روانپزشک تربیت کند، بیمار مداوا کند و مطب تخصصی دایر نماید، او هرکاری دلش بخواهد و دوست داشته باشد می تواند انجام دهد. مثلا می تواند همایش روانکاوی راه بیندازد و بشود رئیس همایش. در این همایشها پول بیت المال را به او می دهیم که حیف و میل کند و مقاصد شوم خود را عملی سازد. جالبتر آن که او با مدرک پزشکی عمومی می شود رئیس کمیته رواندرمانی انجمن روانپزشکان.
کلا دست به نخبه کشی هایمان هم که خوب است. تا جایی که بتوانیم سرشان را زیر آب می کنیم. تنها روانکاو ایران و خاورمیانه را به زندان می افکنیم، به او دستبند می زنیم چون «مافیای روان» را رسوا می کند. دست و بال «پدر خوانده» و «مافیای روان» را هم برای «حذف فیزیکی» او باز می گذاریم. این وضعیت نخبه گان در جهان سوم هست.

 

 

شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶

زهرا م:
این سوال «آقای دکتر صنعتی دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان کجاست؟!» چه چیزی در خود دارد که از بیمارستان روزبه تا وزارت بهداشت از دادسرای جرائم پزشکی تا دادسرای کارکنان دولت را لرزانده است؟ جالب است این سوال از محمد صنعتی بوده، اما وزیر بهداشت و درمان و برخی به اصطلاح مقامات قوه قضاییه درگیر پاسخ به این سوال شده اند!

 

 

شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶

م ز گ:
اینکه که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران «تحت تسلط و قیمومیت روانپزشکان» است آیا می تواند به دلیل «استاد» دختران وزیر باشد که چون این دردانه ها در محضر آن استاد فریبکار و دروغگو به تلمذ می پردازند. یا رابطه وزیر با استاد رابطه دیگری است؟
وزیر خیلی خوب می داند «مافیای روان» چیست.

 

 

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

م. ایستاده:
اینکه در بیمارستان روزبه چه خبر است را تنها در یک جا می توان پیگیر شد؛ سایت انجمن فرویدی.
چنان «مخوف کده» ای است که درست مثل یک سیاه چاله نه کسی از درون آن خبر دارد و نه کسی که مخالف اعمال مافیایی آنهاست زنده بیرون می آید!
واقعا یاد «فراموشخانه» می افتم!
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

و البته چه ابزاری بهتر از شوک تا فرد دچار فراموشی شود!
می دانید می خواستند در موقع بستری اچباری دکتر کدیور به وی هم شوک بدهند؟
بله باور پذیر نیست!
واقعا بر سر روح و روان ایرانی چه بلایی قرار بود بیاورند؟ فعل ماضی بکار بردم چون فکر میکنم با وجود انجمن فرویدی قادر نیستند همه را مسخ و فراموش زده کنند!

 

 

 

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

نسل بیدار:
چه کسانی در صددند آبروی نظام را ببرند؟ در اعلامیه «عاشورا» یی ما ببینید!
https://freudianassociation.org/?p=37394
«وگرنه همه هشت هزار صفحه مدارکی را که در مورد موضوعات زیر جمع آوری کرده ایم در همین سایت چاپ کرده و برای دادستان کل کشور، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران خواهیم فرستاد.
این ۸۰۰۰ صفحه افراد و موارد زیر را در بر می گیرند:
حامد داننده ، پرویز همایون پور، اسدالله اکبری، گهر همایون پور ۵۷ ساله، “همایون”، ناپدید شدگان مخوف کده روزبه، تخت طاووس، واتیکان، فراماسونری در ایران، ایازی شمس الشموس، همسرهای “خودکشی” شده صنعتی (در ۱۹ فروردین!)، فروردینی ها، مرگ های “اتفاقی” عجیب دیگر در میان نزدیکان، “آخرین ناهار آیت الله”، ۱۹ دی، بهائی های لومپن عضو شبکه جهانی بهاییت و بهائی های “غیر لومپن” “بسیار بسیار فرهیخته” با شهرت جهانی، نظم نوین جهانی، برنامه کنترل ذهن، psychological warfare ، تولید و واردات محصولات تراریخته و واردات داروها و محصولات بهداشتی و آرایشی معلوم الحال (bio terrorism) ، ثروت بادآورده، پزشکان یک شبه سبز شده در هیری ویری انقلاب ۱۳۵۷، آنوسی های تغییر نام داده و …
و دهها مورد دیگر که فعلاً از ذکر آنها خودداری می کنیم تا امکان نابود کردن اسناد و شواهد مربوطه را از شما سلب کنیم.»

و کسانی که آبروی نظام را می برند، کمر همت به نابودی ایران هم کشیده اند: ذخایرآب های زیرزمینی ایران رو به اتمام است، میراث فرهنگی ما به یغما می رود، حیوانات و درختان کشته می شوند، روح و روان آدم های ایرانی به دست افرادی می افتد که تمام دستاوردهای تمدنی را به محاق می برند، کرامت و حرمت انسانی به فراموشی سپرده می شود، تاریخ تحریف می شود، بی رحمی و قسات جایگزین مهربانی می شود، مذهب اسلام و شیعه را به سوی ابتذال سوق می دهند، مسلمانان را از مسلمانی پشیمان می کنند……..
همه اینها اگر انجام شود، آنگاه بربریت جایگزین ۷۰۰۰ سال تمدن درخشان ایرانی می شود!

 

 

 

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

اظهارات یک کفیل:
دکتر میترا کدیور تنها روانکاو ایران و اعضای انجمن فرویدی جهت پیگیری پرونده ای که از وزارت بهداشت شاکی بودند به دادسرای کارکنان دولت رفته بودند که بازپرسی به نام آقای حسینی به جای رسیدگی به داد این روانکاو برجسته ایرانی و جهانی و اعضای انجمن فرویدی، پرونده ای که این افراد فوق الذکر در آن شاکی بودند را به سمتی بردند که آنها را بازداشت و چند روز زندانی کردند!
این پرونده ای که تنها روانکاو ایران و اعضای انجمن فرویدی به دلیل اینکه از وزارت بهداشت شاکی بودند، زندانی شده اند خیلی حرف ها دارد و توی ذوق می زند!
البته برای من افتخاری بود که توانستم کفیل یکی از این اعضای محترم که برای روانکاوی اصل و واقعی در مملکتشان از جان مایه می گذارند، بشوم، ولی بسیار هم باعث تاسف بود که در دادسرای کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت رسیدگی به عهده شخص یا اشخاصی بود که به این دلیل که دکتر میترا کدیور و اعضای انجمن فرویدی، نیت و عمل افرادی را که به نام روانکاوی بدون اینکه روانکاو باشند برملا ساخته اند تا مردم این مرز و بوم از گزند آنها در امان باشند، زندانی کنند!

 

 

 

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

نرگس م:
خدا را شکر می کنم برای حضور همان یک روانکاو واقعی دکتر میترا کدیور، که طبق ضوابط جهانی روانکاوی در کشورم وجود دارد. اما چه فایده؟!
ایشان به جرم برملا کردن روانکاوان غیر واقعی و کسانی که از روانکاوی سوء استفاده می کنند و آلام مردم را دستمایه پول به جیب زدن می کنند که متاسفانه این ظاهراً روانکاو ها دربین برخی مسئولین ذیربط آمد و شدی دارند و این روانکاو واقعی باید زندانی بکشد، تلاش کند که دفتر کار روانکاوی اش بسته نشود و …
بله، اما چه فایده؟! من و من هایی مثل من با وجودیکه این روانکاو برجسته در کشورم وجود دارد که جزو معدود روانکاوانی است که اجازه تربیت روانکاو دارند، یا باید کوله بار سفر به ممالکی ببندیم که دارای روانکاو واقعی هستند! یا اینکه با آلام خود سر کنیم! و یا اینکه پیش همان روانکاو خود خوانده ها برویم!!!!!!
حقوق شهروندی ما چه می شود؟! به کجا درخواستمان را ببریم که بتوانیم ازمحضر روانکاو کشورمان استفاده نمایم؟!

 

 

 

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶

سوده ص:
به نام خدا
اینجانب سوده صحرائی عضو انجمن فرویدی، در ماجرای ۲۱ مهر ۱۳۹۶ بطور مستقیم مشارکت نداشتم؛ ولی با توجه به آنچه دیده و شنیده ام نکاتی را تقدیم می نمایم.
نخست، در اعتراضات مردمی اخیر علیه نابسامانی های اقتصادی و بی عدالتی موجود، شعار مرگ بر مفسد اقتصادی در کنار مرگ بر اغتشاش گر و خائن وطن فروش در همه جا به گوش می رسید. هیچ استنباطی نمی ماند از این تقارن و همزمانی، الّا یکسانی این گروه ها از دید ملت. انگار مردم فساد اقتصادی را خیانت به خود و کشور می دانند و اغتشاش گر را عامل گل آلود کننده آب برای فراری دادن خائنین و انحراف توجه از موضوع اصلی که اعتراض مردمی به عملکرد بعضی مسئولین است. اما، فساد غیر از جنبۀ اقتصادی شکل های دیگری نیز دارد؛ مثل فساد علمی که توسط جاهلان عالم نما و عالمان فاقد بینش و تقوا ایجاد می شود و زیان های آن نه تنها گریبانگیر عالمان و فرهیختگان درستکار می شود، که کل کشور و ملت را هم درگیر می کند. فرهیختگان و دانشمندان واقعی سعی در نشر دانش و مبارزه با جهل دارند؛ ولی جاهلان عالم نما با پافشاری بر انتشار جهل خود در جامعه (تولید نوعی شبه علم برای بازار گرمی) و افراد بی تقوا هم مترصد حفظ جهل عمومی برای سواری کشیدن از گردۀ عوام الناس به دنبال ارضای دیوانه وار غرایز خویشتن هستند. با کمال تأسف، شاهدیم که همین مفسدان علمی و اقتصادی با تشکیل شبکه های مافیایی موفق به تصدی مسئولیت های اجرائی و دولتی شده و در کمال وقاحت کارشکنی های بی شرمانۀ خود را به کلیّت سازمان متبوعشان و نهایتاً نقص کارکرد نظام حاکم بر کشور و ملت منتسب کرده و جالب آنکه بلندگوهای رسانه ای و منابع مالی و اعتباری و خلاء های قانونی را هم با صرف اندک مبلغی از خوان به یغما برده، به نفع خود مصادره می کنند. این مفسدین و خائنین یقه سفید، به قدری در لجنزار دروغهای خود غوطه ورند که فریب خوردگی خود را به زرنگی در مقابل مردم و مسئولین درستکار تعبیر می کنند!! در واقع، این افراد با هزینه کردن از دستاوردهای خود مردم به همین مردم آسیب های جدی می زنند. نوعی تداوم حیات انگل وار دارند، بدون ملاحظه درباره اینکه چه هزینه ای برای کسب چه چیزهایی می کنند؛ و غافل از اینکه همان امکانات را می توانستند از راه درست و قانونی (و بقول خودمان حلال و شرعی) بدست آورند بدون وارد کردن خسارت به دیگران.
دوم، در مقایسه بین بیگانه پرستان و وطن فروشانی که با هزینه بیگانگان اقدام علیه کشور و ملت میکنند (مثل گروهک مجاهدین خلق) با مفسدین اقتصادی و علمی که در داخل با هزینه خود مردم و کشور تیشه به ریشه میزنند؛ تنها می توان گفت که گروه اول شرافتمندانه تر از گروه دومی که به هزینه خودمان از پشت خنجر می زنند رفتار می کنند. زیرا که آنها حداقل هزینه مادی خنجر از پشت زدنها را بر گُردۀ بیگانگان تحمیل می کنند.
سوم، انگار تعمدی همگانی است برای نادیده گرفتن (یا تجاهل) نسبت به کج روی های خائنین یقه سفید که در بین عده ای از مردم و مسئولان جا افتاده است. به نظر می رسد برخی مسئولان حاضرند آبروی خود را با خائنین یقه سفید تقسیم کنند تا از قِبل آنها هم پشتوانه مالی و اعتباری کسب کنند و هم با عضویت در یک باند مافیایی تضمین باقی ماندن در مسئولیت های متعدد را بخرند!! اما، بدتر از آن به حراج گذاشتن سرمایه های ملی ( بیت المال) برای کسب خرده منافع (به اصطلاح) آقازاده ها و آینده شغلی اطرافیان برخی مسئولان است. این سرمایه ملی ممکن است منابع طبیعی، نیروی انسانی و یا دانشمندان باشند؛ یا این که یک مسئول دولتی بجای صرف وقت و هزینه برای رشد کشور، خود را آلت دست عده ای خائن به ملت و کشور نماید و به اصطلاح جاده صاف کن باند مافیایی شود. بد نیست گاهی دقت کنیم تا جواهری گرانقیمت را با تیله ی شیشه ای معاوضه نکنیم.
در مورد انجمن فرویدی، و به ویژه سرکار خانم دکتر کدیور و جمعی از شاگردان ایشان، مفسدان علمی بعد از ناکامی های متعدد برای حذف ایشان و روانکاوی راستین از این مرز و بوم، امروزه با تشکیل شبکه ای مافیایی از نهادهای دولتی و رسمی سوء استفاده می کنند و سعی در خشکاندن ریشۀ این درخت پربار دارند. جالب آنکه همین تجاهل مسئولان و ترجیح خرده منافع اعضای باند مافیایی به مصالح کشور و نسل آینده بسیار محرز است!! چقدر این حالت تداعی گر کلمۀ جیره خواری خائنین است. این تلاش های مذبوحانه برای حذف تنها روانکاو “از دریای سیاه تا دریای چین” و اشاعۀ بدلی کاذب بجای ایشان، مشابه رفتار مفسدان اقتصادی است که برای یک شبه طی کردن ره صد ساله، از طریق رانت خواری، اختلاس، باند بازی و تضییع حقوق دیگران مالی هنگفت به چنگ آورده و چون مجبورند برای حفظ آن عده ای را شریک کنند، آن قدر هزینه می کنند که دست آخر همان خرده نان باقی مانده از خوان یغما نصیب شان می شود؛ و ایکاش همین خرده نان حلال باشد. رزق حلال فقط کسب مال و لقمه ای نان نیست، اگر دانش هم از راه حلال کسب نشود برکتی برای صاحبش و جامعه نخواهد داشت. همه تلاشهای باند مافیای روان علیه انجمن فرویدی برای این است که جلوی نشر دانش روانکاوی راستین را بگیرند، و با سواری گرفتن از جهل مردم و مسئولان دلسوز کشوری از این آب گل آلود به نان و نوایی برسند.
سر انجام، از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) روایت شده است: “بنده به سبب بى صبرى، خودش را از روزى حلال محروم می‌کند و بیشتر از روزى تقدیر شده هم نصیبش نمی‌شود.”
إِنَّ العَبدَ لَیَحرُمُ نَفسَهُ الرِّزقَ الحَلالَ بِتَرکِ الصَّبرِ، وَ لا یُزادُ عَلى ما قُدِّرَ لَهُ
(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید- ج۳، ص۱۶۰(.

 

 

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶

م. ع.:
روز سوم که ما را به دادسرا بردند، اعضای خانواده هایمان را دیدیم که نگران ما را که هر دو یا سه نفر با دستبند به هم زنجیر شده بودیم، نگاه می کردند. سعی داشتند برای ماموران توضیح دهند که ما آدمهای تحصیل کرده ای هستیم و این رفتار با ما درست نیست. یکی از اعضای خانواده ها به مامورین می گفت «یکی از بزرگترین سوالات من در زندگی این است که این خانم دکتر کدیور برای چه برای کسانی مثل من در این کشور مانده است؟ » ماموران نمی گذاشتند با خانواده هایمان صحبت کنیم در حالیکه سایر متهمانی که دستبند به دست داشتند راحت با بستگانشان حرف می زدند.
حالا شاید آنقدرها هم مهم نباشد که با خانواده ام با دست بسته در دادسرا حرف زده ام یا نه، ولی متعجبم که چطور جوری با ما رفتار می کردند که حتی با جانی ها نمی کردند. واقعا سوال من این است که ما چه کار خلافی انجام داده بودیم که باید فحش بشنویم، کتک بخوریم، بازداشت و زندانی بشویم، توهین بشنویم؟؟؟ واقعا جرم ما چه بوده؟ پیگیری شکایتمان از دادستان و مقامات قضائی دادسرای جرایم پزشکی؟
واقعا مافیای روان تا کجا؟

 

 

 

پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶

م. خدادوست:
’Putin says: ‘Pope Francis Is Not A Man Of God
https://freudianassociation.org/?p=38767

Some body wrote under the youtube video :
The Pope is part of the new World Order who wants to” control the world like the Illuminati who wants to do it also and a fake prophet a misleading Doctrine of Lies and hidden secrets in God’s name blasphemy Hippocrates deceivers with lying tongues judgement will come upon all of us”

 

 

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

مرادی:
اینجا سرزمین من است: «جولانگاه جانوران»، جایی که صنعتی و همایونپور جاسوسه خیانت می کنند و دروغ می گویند و هموطنم را تحقیر می کنند و آزادند، مهرداد افتخار «پایین تخت روانکاوی ویبراتور به دست می گیرد» و آزاد است، جایی که وزیر ثروتمند بهداشتش سوار بر هواپیمای شخصی است و هموطنم فریاد می زند «گرسنه ام».اینجا سرزمین من است: جایی که تنها روانکاو در ایران، دکتر میترا کدیور، نخبه وطن دوست ایرانی که با «خون دل» تنها نهاد رسمی روانکاوی را تاسیس می کند در بیمارستان روانی زندانی می شود،از لباس شخصی ها و «شعبون بی مخ نظام» کتک میخورد، ماموران نیروی انتظامی به دستانش دستبند می زنند و تحت عنوان «متهمان ده گانه» غیر قانونی بازداشتش می کنند و برای دومین بار به زندانش می اندازند و… بعد بازپرس حسینی آزاد است تا تهدید کند، کار را به تعویق بیاندازد، به «داد» مردم رسیدگی نکند، زد و بند کند و برای همه اینها جایزه می گیرد.اینجا سرزمین من است و «هراسِ من ــ باری ــ همه از مردن در سرزمینی‌ست
که مزدِ گورکن
از بهای آزادیِ آدمی
افزون باشد.» (شاملو)

 

 

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

مرادی:
نابغه‌ای که غاز می‌چراند!
https://freudianassociation.org/%f0%9f%94%bb%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%ba%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af/

در برابر این همه غیرت شرمنده ام و غبطه می خورم. این نه یک تعارف است نه یک شعار. بار دیگر «کم مایگی، بی مایگی و حیف نان بودن» را که بارها و بارها از درسهای دکتر کدیور شنیده ام، در خودم حس می کنم. از تو شرمنده ام که بااین اوصاف «دوست داری در سرزمین خودت بمانی، پشیمان نیستی که در سرزمین خودت مانده ای و کار کرده ای». من به جای خودم با همه توقعات و بی لیاقتی هایم، به جای وزیر بهداشت، به جای صنعتی، به جای آهنی، به جای «شعبون بی مخ نظام»، به جای حسینی و به جای همه آنانکه سرزمینت را اشغال کرده ایم، شرمنده ام

 

آقای دکتر صنعتی! دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان کجاست؟ (۲۰)


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=40194

  تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶، ساعت: 14:28