سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

آقای دکتر معنوی پور، سازمان ملل متحد هم «فقط یک NGO» است!

دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳

دیدگاه خانم مرجان م. در مورد کاسبان روان

 
در کنگره جعلی دکتر معنوی پور به ما گفت شما فقط یک NGO هستید. اما دقت کرده اید همین «فقط یک NGO» شناسنامه اش، رزومه رییسش، شماره ثبتش، پیشینه اش و همه چیزش مشخص و در سایتش موجود است؟ سایت ما کمتر از ۶ ماه است که فعال شده و همه چیز آن واضح و روشن است. اما جناب صنعتی که دانشیار «دانشگاه علوم پزشکی تهران» است که خود جناب دکتر صادقی تاسیس دپارتمان پزشکی آن را به سال ۱۹۳۷ یعنی ۷۷ سال پیش بر می گرداند (و دقت کنید «دپارتمان پزشکی» ولی جناب صنعتی از یک «دپارتمان» که فارغ التحصیل نشده، از «دانشکده روانپزشکان» و «دانشگاه روانپزشکی لندن» فارغ التحصیل شده[بود تا همین یک ماه پیش]!!! ولی بعد تصمیم گرفت از گروه بیمارستان های میدلسکس فارغ التحصیل شود. راستش من اگر جای او بودم تصمیم می گرفتم از دانشگاه آکسفورد یا هاروارد فارغ التحصیل بشوم وقتی «آرزوهای بزرگ» تعیین کننده محل فاغ التحصیلی آدم است چرا آدم باید اینقدر برای خودش بخیل باشد؟!) این دانشگاه که از ۷۷ سال پیش وجود داشته، مدرک جناب صنعتی هم طبق چیزی که خانم ز. ن. لینک دادند در سایت آموزشگاه حرفه ای عکاسی، از سال ۸۷ همین را در اینترنت می نوشته، یعنی یک دروغ خنده دار را و دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با همه کبکبه و دبدبه اش از ۳۰-۲۰ سال پیش ایشان را با همین مدرک خنده دار استخدام کرده. در همین «فقط یک NGO» انجمن فرویدی برای یک صدم چنین دروغی هم باید پاسخگو باشی آنهم نه بعد از گذشت ۳۰ سال، همان اول. تا دروغت هم بررسی نشود، خودت و همه اعضای انجمن نفهمید این دروغ به چه چیزهایی وصل بوده و بدنبال چه اهدافی بوده، و آن را جبران نکنی، نمی شود. آنوقت جناب صنعتی ۳۰ سال است در دانشگاه علوم پزشکی تهران چنین دروغی گفته و دریغ از یک تکه کاغذ پاره که برای اثبات ادعایش آورده باشد تازه «خدوم» هم هست. یکی نیست از آقای دکتر نقوی بپرسد می شود آن «خدومی» که مد نظر شماست تعریف کنید؟

 
با این اوصاف، این «فقط یک NGO» که شناسنامه و شجره نامه و رییس و شماره ثبت و محل اخذ مجوز و همه چیزش روشن است، همین جناب دکتر نقوی با آن وضع سایت دانشگاهش و آن وضع مدرک دانشیارش به رییس همان دانشگاه معروف! نامه می نویسد و از انجمن فرویدی به عنوان «گروه» نام می برد و از جناب صنعتی بعنوان «خدوم»!!! یعنی این علوم پزشکی تهران حتی برای ارزش های چند هزار ساله این مملکت هم آبرو نگذاشت! خدوم یعنی چه؟ شما باید مدرک نشان مردم بدهید. فکر کرده اید با تعارف می شود کسی را بعنوان متخصص به مردم قالب کرد؟ جواب کسانی را که جناب صنعتی به اسم روانکاو و روانپزشک ازشان پول گرفته و خدا می داند چه صدماتی به روح و روان آنها زده دانشگاه فخیمه علوم پزشکی تهران می دهد؟ یا جنابعالی؟ در روزنامه ها نخوانده اید کسی را که خود را بعنوان یک متخصص جا زده بعنوان «مجرم» در دادگاه محاکمه کرده اند؟ اگر دادگاهی تشکیل شد و قاضی از جناب صنعتی مدرک خواست باز هم جرات دارید به قاضی بگویید این همکار «خدوم» ما را ول کنید؟ یا علی و حوضش را تنها می گذارید که جوابگوی قاضی باشد؟ شما که مثل همایونپور فکر نمی کنید جمهموری اسلامی روانکاوی را دشمن درجه یک خود اعلام کرده؟ پس نباید از اینکه «عدالت» در مورد این همکار «خدوم» شما اجرا شود شکایتی از جمهوری اسلامی داشته باشید. امیدواریم آقای دکتر جعفریان رییس محترم علوم پزشکی تهران معروف!!! بنا به توصیه جنابعالی در اسرع وقت این پرونده را به همراه تمام مدارکی که نشان می دهد دکتر صنعتی همان تخصصی را که ۳۰ سال ادعا کرده دارد، برای بررسی به مراجع قضایی بفرستند. بیصبرانه منتظریم.

 

 

دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه خانم مرجان م.
انجمن فرویدی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=5348

  تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۳، ساعت: ۱۴:۵۵