دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

آقای ذبیح زاده، پرواز را علامت ممنوع می زنید/ با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟

پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵

م.م:
از روزی که متوجه شدم دادستان ذبیح زاده در جلسه با خانواده های اعضای انجمن فرویدی به پدرم گفته دخترتان را ببرید خانه تحت کنترل بگیرید، یک لحظه نمی توانم از فکر این حرف بیرون بیایم.

آقای ذبیح زاده، پرواز را علامت ممنوع می زنید/ با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24186

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۱۹