پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

آقای ذبیح زاده! فهمیدن این درسنامه ها کار آسانی نیست!

یکشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۵

زهرا:
قابل توجه ذبیح زاده که به خانواده های اعضای انجمن فرویدی القا می کرد دکتر کدیور آنها را مسخ کرده:
دکتر کدیور می گویند: «ما می گوییم در روانکاوی چیزی به نام “Absoulate knowledge” وجود ندارد (یا دانشی که بتواند تسلط ایجاد کند)»*
این همه کج فهمی تقصیر شما نیست آقای ذبیح زاده! فهمیدن این درسنامه ها کار آسانی نیست. «لکان می‌گوید هر‌‌چه دانش بشر پیشرفت می‌کند، او de̒bileتر (کودن‌تر) می‌شود (چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی، در سطح کلّی و بشری). چون هر‌چه شناخت‌اش بیشتر می‌شود، معرفتش کمتر می‌شود.»
*درسنامه های دکتر کدیور: جلسه مورخ ۱ مرداد ۱۳۸۱، squre جلسه مورخ ۱ مرداد ۱۳۸۱، از کلاسهای عرصه فرویدی مکتب لکان، روند pass


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=33962

  تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ساعت: ۱۲:۱۹