جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

آقای فاضل دست بردار!

سه شنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۴

زهرا م:
“ایرج فاضل روز سه شنبه در چهارمین همایش اخلاق پزشکی و پرستاری در سالن اجلاس سران از انعکاس برخی مسایل اخلاقی جامعه پزشکی در رسانه ها انتقاد کرد.
وی افزود: همه باید به قانون پایبند باشیم.اگر قانون در جامعه حرمت نداشته باشد، هیچ کس حرمت نخواهد داشت.
رییس جامعه جراحان ایران اضافه کرد: افراد زیادی هستند که در جامعه بی اخلاقی می کنند و به جایی نیز پاسخگو نیستند.اگر افرادی که بیت المال را قلع و قمع کردند، مجازات می شدند دیگر کسی در کشور به خیانت و بی اخلاقی تشویق نمی شد.”*
ایرج فاضل یعنی خواسته رسانه ها در مورد انعکاس برخی مسایل اخلاقی جامعه پزشکی سکوت کنند و بر مسائل اخلاقی پزشکان سرپوش بگذارند؟! بله، عجیب نیست، رسانه های محبوب جامعه پزشکان رسانه هایی چون ایران، اعتماد، فرهنگ امروز و … هستند که حامی بی اخلاقی و تخلفات جامعه پزشکان می باشند. البته جناب فاضل آگاه نیست که وظیفه رسانه چیز دیگری است و رسالت خطیری در جامعه مدنی بر دوش رسانه قرار دارد.
نکته دیگر آن است که ایرج فاضل گفته است: “این انجمن به مسایل اخلاقی در جامعه پزشکی حساس است و قبل از رسانه ها به این مسایل رسیدگی می کند.”*
آقای فاضل دست بردار! اگر این انجمن به مسایل اخلاقی در جامعه پزشکی حساس بود که تاکنون وضعیت فارغ التحصیلی محمد صنعتی از «دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان» و دانشیاری او بررسی می شد و در رسانه ها انعکاس می یافت.
*
http://shafaonline.ir/fa/news/95073/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

 

 

سه شنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۴

زهرا م:
علی نوبخت، دبیر مجمع انجمن های پزشکی کشور در همایش اخلاق پزشکی گفت:”رعایت اخلاق حرفه ای نمی تواند یکطرفه باشد.در مقابل هر حقی یک تکلیف وجود دارد و در مقابل منشور حقوق بیماران بلکه باید حقوق جامعه پزشکی نیز رعایت شود.”*
به نظر شما جملات نوبخت تهدید است یا خط و نشان کشیدن برای بیماران یا مقابله به مثل؟
http://shafaonline.ir/fa/news/95073/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18711

  تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۲۳