جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:اعدام های غیر فقهی و غیر شرعی، حکم قصاص آرمان عبدالعالی، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، ویدئوها

آنهائی که در قوه قضاییه از یک پروندۀ مفقودالاثری یک حکم قصاص بیرون کشیدند اجازه نخواهند داد آرمان زنده بماند


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=59702

  تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰، ساعت: ۲۰:۵۰