سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سیرک های ادواری محمد صنعتی

آنها از همین «مبارزه تئوریک» ما می ترسند

شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

منصوره ا.:
واقعا جالب نیست؟ تیم حفاظت فیزیکی بیمارستان روزبه را برای کسانی بیاورند که ثبت نام کرده اند و قصد مبارزه تئوریک دارند؟ آنوقت مانع ورود ما شوند، شروع به کتک کاری کنند و بگویند کسی که این کنگره (تو بخوان سیرک) را برگزار کرده دوست ندارد شماها اینجا باشید؟
از چه می ترسند؟ از کلمات ما؟
« برای روانکاوی کردن اول باید روانکاو شد و برای روانکاو شدن باید سالهای متمادی خون جگر خورد و روند طاقت فرسای روانکاوی شخصی را تا به انتها طی کرد، تا به انتها، تا به انتها، تا به انتها!!!»*
هیچکدام از این برگزار کنندگان این سیرک روانکاوی نشده اند چه برسد به انتها!!
خب باید هم گارد ویژه روزبه را خبر کنند! آخر بر سر در سایت ما نوشته شده:
Word Is Mightier than Sword

*https://freudianassociation.org/?p=47966


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=49038

  تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸، ساعت: 14:29