جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

آنها هم می‌خواستند که دکتر کدیور «عطایش را به لقایش ببخشد»

جمعه ۰۸ اسفند ۱۳۹۳

دیدگاه خانم م. ن. درباره «مافیای روان»
محور صنعتی-همایونپور و توطئه های باورنکردنی آنها مخصوصا طی دو سال اخیر و اقدام حیرت انگیز اخیر این باند مافیای علمی!!! برای مهره چینی و تصاحب ریاست بیمارستان ایران به منظور معدوم کردن آثار جرمشان، خاطره ای را برایم زنده کرد، هرچند که این خاطره مربوط به “همکاران دانشگاهی” است نه مدعیان دروغین علمی!!
سالها پیش، حدود سالهای ۶۳، ۶۴، یکی از بستگان نزدیک، دانشجوی ممتاز میکروبیولوژی دانشگاه تهران بود و با یکی از اساتید علاقه مند که بتازگی از انگلستان آمده بود تحقیقاتی را شروع کرده بودند. خاطرم هست علیرغم مشکلات موجود زمان جنگ و کمبود کیتهای آزمایشگاهی و محیط کشت، مواد و امکانات، با چه زحمت و اشتیاقی و با هزینه شخصی حتی روزهای تعطیل، به اطراف تهران می رفتند و نمونه هایی را جمع آوری می کردند. صبح زود ، قبل از شروع کلاسها و عصرها تا دیروقت شب روی نمونه ها کار می کردند، ولی یک روز صبح زود که طبق روال برای دیدن نتایج کشت های نمونه وارد آزمایشگاه شدند با تعجب و ناباوری دیدند تمام نمونه ها تخریب شده و از بین رفته است!! تصور می کنید چه کسی این کار را کرده بود؟ همکاران محترم و حسود همان استاد علاقه مند!!!
استاد، مایوس، عطای تحقیقات را به لقایش بخشید و به انگلستان برگشت و آن دانشجو هم تغییر رشته داد به رشته ای که پژوهش کمتر در آن نقش دارد، دندانپزشکی.
و سوالی که بشدت ذهن را آزار می دهد: آیا دانشگاه واقعا “دانش” گاه است؟!! و همه اساتید عاشقان “علم و دانش”؟!! و دانشجویان جویندگان “دانش”؟!!!
کلمات، کلمات، کلمات!! کلماتی که خالی اند، پوک اند و دروغ! دنیایی از کلمات خالی، پوک و دروغ!! و روانکاوی تنها راه چاره، آنجا که کلمات دوباره معنا پیدا می کنند، وزن می گیرند، پر می شوند، زنده می شوند و حقیقی! آه که چه دنیایی است این دنیای کلمات!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8626

  تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ساعت: ۲۰:۴۳