پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:اعدام های غیر فقهی و غیر شرعی، حکم قصاص آرمان عبدالعالی، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

آنوقت آرمان را با ۷۶ روز انفرادی دارند اعدام می کنند

 

emad_baghi عمادالدین باقی

@emadeddinbaghi | ۲۸,۳۲۲ followers

۱-اصلاحات قضایی یعنی این آرا رویه کلی ق.ق باشد.در رأی قاضی آمده:«اقرار به ارتکاب جرم باوجود بیش از۱۰روز بازداشت انفرادی ازسوی ضابطان خاص سپاه،بواسطه زوال اختیار،اعتباری دراقرار نمیگذارد وآنرا بی اثر میکنداصل۳۲ق.ا«حداکثر ظرف مدت۲۴ساعت پرونده مقدماتی بمراجع صالحه»


emad_baghi عمادالدین باقی

@emadeddinbaghi

-قضایی ارسال ومقدمات محاکمه،دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف ازین اصل مجازات میشود»اما تاکنون کسی مجازات نشده بل پاداش هم گرفته اند. اگر همه قضات درک عمیقی از بی اعتباری تحقیقات دربازداشت بیش از مهلت مقرر و درانفرادی وبدون وکیل داشتند،شاهد اینهمه فاجعه نبودیم

 

منبع: Trensmap


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=59920

  تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰، ساعت: ۱۰:۳۱