جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزارت بهداشت، وزیر مستعفی بهداشت

آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

مرجان م.:
مراقب باشیم؛ پزشکان هم بدل دارند!
https://freudianassociation.org/?p=30351
آنوقت دادسرای نظام پزشکی و دادسرای جرایم پزشکی تمام وقتشان صرف این است که هر روز و هر روز از دکتر کدیور شکایت کنند یا بازرس بفرستند برای بازرسی از دفتر انجمن فرویدی و…..
واقعا نظام پزشکی اگر کار خودش را می کرد ما اینقدر مساله در حوزه پزشکی و درمان داشتیم؟ وزیر بهداشت هم که فعلا مشغول عکس گرفتن و ناهار خوردن با آیت الله و افزودن ۴۰۰۰۰ تخت روانپزشکی برای جور کردن مریض برای دو دختر روانپزشکش است!!! بقول معروف: گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من/ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=32721

  تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۵۴