پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

آنچه منصب می کند با جاهلان

پنج شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴

دیدگاه خانم راحله ع. درباره «مافیای روان»

 
واقعاً مناسب حال جماعت مافیای روان و برگزاری کنگره ها، کارگاه ها و کلاس های جعلی شان است این شعر:

 

«آنچ منصب می‌کند با جاهلان

از فضیحت کی کند صد ارسلان

عیب او مخفیست چون آلت بیافت

مارش از سوراخ بر صحرا شتافت

جمله صحرا مار و کزدم پر شود

چونک جاهل شاه حکم مر شود

مال و منصب ناکسی که آرد به دست

طالب رسوایی خویش او شدست

یا کند بخل و عطاها کم دهد

یا سخا آرد بنا موضع نهد

شاه را در خانهٔ بیذق نهد

این چنین باشد عطا که احمق دهد

حکم چون در دست گمراهی فتاد

جاه پندارید در چاهی فتاد

راه نمی‌داند قلاووزی کند

جان زشت او جهان‌سوزی کند

طفل راه فقر چون پیری گرفت

پی‌روان را غول ادباری گرفت

که بیا تا ماه بنمایم ترا

ماه را هرگز ندید آن بی‌صفا

چون نمایی چون ندیدستی به عمر

عکس مه در آب هم ای خام غمر

احمقان سرور شدستند و ز بیم

عاقلان سرها کشیده در گلیم»

 

 

مولوی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=11638

  تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ساعت: ۱۶:۱۶