پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان

آنی مانی پرتغالی، چینی مینی رفت

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵

منصوره ا.:
(بازهم مقاله آناهیتا عبداللهی)

«در باره اهمیت موضوع کنگره؛ معتقدیم شهامت زیستن با دیگری ریشه در دیدگاهی داره که حقیقت گویی اجازه میده ببینیم که شهامت تنها در نهایت آن چیزی که گفتن خود حقیقت گویی را خصوصا در درون یک روش موسیقی ممکن میکنه.
آیا دروغ گویی یک فریب دادنه یا برعکس فریب دادن یک دروغگوییه؟»

یعنی اگه می خوند:
آنی مانی پرتغالی، چینی مینی رفت! آذر اومد توی کلاس تنبل شد و رفت!
قابل فهم تر نبود؟؟ حداقل ریشه ای در ذهن داشت هرچند سر درنیاریم! اما این لاطائلات چی؟؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=30571

  تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت: ۲۱:۴۸