دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

آن دروغ از راست می گیرد فروغ

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳

دیدگاه خانم ز. ن. در مورد کاسبان روان

 
این شعر مولانا خیلی مرا یاد «تقلید کردن» کاسبان روان انداخت که خودتان می دانید چقدر در این فن استادند!

 

زآن که بی حق باطلی ناید پدید
قلب را ابله به بوی زر خرید
تا نباشد راست، کی باشد دروغ؟
آن دروغ از راست می‌ گیرد فروغ
بر امید راست کژ را می‌ خرند
زهر در قندی رود آنگه خورند
گر نباشد گندمِ محبوب‌ نوش
چه بَرَد گندم‌ نمای جوفروش؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=7491

  تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۳، ساعت: ۱۶:۵۵