چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

آن دهان سرد مکنده

شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

مردم:
ریاکاری زمانی آغاز شد…
https://freudianassociation.org/?p=42616
یاد مصاحبه دختر دکتر شریعتی و صنعتی افتادم، یاد مافیا… یاد روشنفکری و روشنفکرنمایی، یاد ژن خوب. یاد مریض دکتر صنعتی هم افتادم.
و یاد این قسمت از شعر فروغ:
«آیا تمامی این راه های پیچاپیچ
در آن دهان سرد مکنده
به نقطه تلاقی و پایان نمی رسند؟»


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=43458

  تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت: ۱۳:۲۳