شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

آن فرح دیبای «پوستِ خَر کَن»

 

🔴رشوه ۱۰۰ میلیون تومانی هویدای ساده زیست به فرح برای باقی ماندن در قدرت!!!

طبق سند ساواک، هویدا بعد از ۱۳ سال نخست وزیری برای باقی ماندن در قدرت چکی به مبلغ صد میلیون تومان در وجه دفتر مخصوص شهبانو صادر کرد.
مبلغی معادل حقوق ماهیانه ۱۸۵ هزار کارگر یا ۳۵۰۰ خودرو پیکان!!!

✍️ تونل زمان

✍️بیداری ملت

@bidariymelat

 

منبع: کانال تلگرامی بیداری ملت


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=57093

  تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، ساعت: ۱۱:۱۰