پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان، وزیر مستعفی بهداشت

آن پزشک عمومی «استاد اعظم» است

«اساتید اعاظم» بیمارستان ایران را که به خاطر دارید؟!

شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴

سوده ر:

 

“نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، با انتقاد از اینکه پزشک عمومی جایگاهی در نظام سلامت ندارد، اظهارداشت: وزارت بهداشت با ایجاد کلینیک های ویژه، پزشکان عمومی را دور زده است.”*

 

لطفا جمع نبندید!
مگه صنعتی هم یه پزشک عمومی نیست؟ ولی جایگاه ویژه داره، خوبم داره.
در مقابل هاشمی، وزیر بهداشت، خودتون رو با صنعتی یکی نبینید. حتی اگر پزشک هستید

 

* وزارت بهداشت ما را دور زده!
https://freudianassociation.org/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%87/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15383

  تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۴۳