سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

آن کس که ز جان خود نترسد

چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه خانم م. ر. درباره «مافیای روان»
IPA وطنی، مولوی شاعر بزرگ وطنی میفرماید:

آن کس که ز جان خود نترسد/ از کشتن نیک و بد نترسد

وان کس که بدید حسن یوسف/ از حاسد و از حسد نترسد

آن کس که هوای شاه دارد/ از لشکر بی‌عدد نترسد…

آن کس که سعادت ازل دید/ از عاقبت ابد نترسد…

مرغی که ز دام نفس خود رست/ هر جای که برپرد نترسد…
آنوقت شما از دکتر کدیور شکایت میکنید؟ آن هم به دادسرای انتظامی نظام پزشکی؟! بعد هم برای خودتان کیف میکنید که چه کاری کرده اید؟!

از ابلهیست نی شجاعت/ گر جاهل از خرد نترسد
*ابیات از دیوان شمس است.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10818

  تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۲۲:۰۹