یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

آه یادم رفته بود که خدای بزرگ شادی را هم آفریده

سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

ا. روشن:
بعد از چاپ مطلب “بله نام واقعی افغانستان خراسان است که به همراه سه خراسان ایران خراسان بزرگ را تشکیل می داده!”[۱] و پس از آن مطلب “به کوری چشم تروریست ها و حامیان عرب شان: دوباره ایران!” [۲] چیزی که به ذهنم رسید متن کتیبه داریوش بزرگ در گنجنامه همدان/هگمتانه بود:
“خدای بزرگ است اهورامزدا، که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد، شاهی از [میان] بسیاری، فرمانروائی از [میان] بسیاری. مَنَم داریوش، شاه بزرگ، شاهِ شاهان، شاهِ سرزمین‌ها[یی] که نژادهای گوناگون دارند، شاه سرزمین دور و دراز، پسر ویشتاسب هخامنشی.” [۳]
[۱] https://freudianassociation.org/?p=35318
[۲] https://freudianassociation.org/?p=35326
[۳]https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36599

  تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۲۳:۳۵