پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

آیا این خود به تنهائی دلیل کم بودن شکایات بیماران روانپزشکی نیست؟

دوشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۴

دیدگاه خانم خ. ف. درباره «مافیای روان»

این مهدی صابری در پزشکی قانونی سنگ چه کسی را به سینه می زند؟
«صابری در ادامه به نکته قابل تاملی اشاره کرد و افزود: در این باره برخی وکلا تمایل به قبول پرونده قصور پزشکی دارند؛ به راحتی هم از طریق سایت‌های اینترنتی قابل جستجو است و تبلیغات وسیعی که در سطح اروپا و آمریکا در این مورد انجام می‌شود و هدف معمولاً کسب شهرت و به دست آوردن منافعی است که عمدتاً باید از سوی بیمه‌ها پرداخت شود.»
بیماران روانی که اغلب قدرت پرداخت هزینه های زندگی خود را هم ندارند و با بیمه های ناچیز دولتی به کمک مددکاران در زمان بستری بیمه می شوند چه منافعی را می توانند تامین کنند؟

دفاع از آنها که از حقوق اجتماعی خود هم محرومند چه قدرت وشهرتی می تواند به همراه بیاورد؟

آیا این خود به تنهایی دلیل کم بودن آمار شکایات بیماران روانپزشکی نیست؟

و اما صابری تاکنون از قبل این بیماران زندگی کرده و شغلی داشته و روزگار گذرانده ولی…

ولی موضع صابری به وضوح بر علیه بیماران روانی است.
جناب صابری پیشنهاد می کنم یک بار دیگر متن مصاحبه خودت را بخوان


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12196

  تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۴:۲۹