جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

آیا دیگر کسی می تواند در این دادسرا کاری را بکند که دادستان ذبیح زاده کرد؟

یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

خدیجه فدائی:
بالاخره نور به درون دادسرای جرایم پزشکی تابید و درهای مخوف آن با درهایی که نور از آنها نفوذ می کند تعویض شد. یعنی همان درهای دژمانند که آنها بستند و هر چه دلشان خواست با اعضای انجمن فرویدی کردند بدون این که حتی کسانی که از خیابان مطهری می گذشتند بتوانند درون این دژ را ببینند. این درها حالا با درهایی تعویض شده که از خیابان مطهری می توان درون پارکینک را دید.
آیا دیگر کسی می تواند در این دادسرا کاری را بکند که دادستان ذبیح زاده کرد؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36431

  تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۸:۰۵