دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

آیا هنوز زمان «پیگیری قاطع سازمان نظام پزشکی» فرا نرسیده؟

پنج شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۴

دیدگاه خانم م. ن. درباره «مافیای روان»

جناب آقای دکتر زالی، ریاست محترم سازمان نظام پزشکی! آیا دکتر محمد صنعتی را نیز از “پزشکان معززی”۱ می دانید که باید یک جانبه از او دفاع کنید؟
شما ماههاست که ایمیل های انجمن فرویدی را دریافت می کنید، شما از ماجرای دکتر محمد صنعتی و برگزاری کنگره تقلبی او باخبرید! شما می دانید که ایشان بدون ارائه مدرک قابل ردیابی سالهاست عضو هیئت علمی علوم پزشکی تهران است، شما می دانید که او در بیمارستان روزبه مشغول به کار است، شما می دانید او مسئول بخش روان درمانی آن بیمارستان است، شما می دانید او مطب دارد و ویزیت ۳۲۰هزارتومانی از همان “جیب مردم”ی که نگرانش هستید می گیرد!
شما که در دفاع می نویسید: “قطعا اگر نیاز به هر اقدامی باشد سازمان نظام پزشکی ضمن پیگیری قاطع، با نظرخواهی از جامعه پزشکی کشور و تصمیم گیری در شورای عالی خود از تمامی راهکارها و ظرفیت های قانونی و مدنی استفاده خواهد کرد.”۲ لطفا پاسخ دهید آیا هنوز زمان “پیگیری قاطع سازمان نظام پزشکی” در حمایت از مردم شریف”ی که مسئول حمایت از حقوق آنان هستید نرسیده است؟ آیا زمان آن نرسیده تا بعنوان مسئول “بزرگ‌ترین نهاد صنفی” و “براساس وظایف مصرح قانونی در حمایت از مردم شریف و جامعه معزز پزشکی” اقدامی به عمل آورید تا شاید در جهت تحقق بند آخر ماده ۲، اهداف آن سازمان یعنی “حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی”۳ قدمی برداشته باشید؟

 

۱- https://freudianassociation.org/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C/
۲- همان.
۳- http://www.irden.ir/amoozesh/hoquq/65952/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=9629

  تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت: 00:02