جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، روانکاوی در انجمن فرویدی

ابلهان باور کنند !

دوشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۷

یکی از «متهمان ده گانه»:
روز ۲۳ مهر که برای گرفتن گواهی پرونده جاری به دادسرای کارکنان دولت مراجعه کردیم برای گرفتن گواهی پرونده جاری. ۳ نفر بودیم. همین جناب نماینده دادستان آقای حسینی گفت همه شکات باید بیان و جدا درخواست بنویسن. بقیه شکات اومدن. بعد گفت «دلم نمیخواد گواهی بدم.» گفتیم همینو بنویس بده. شروع کرد به تایپ یه چیزی. دو تا جوون که بعدا فهمیدیم دادیار همون دادسرا هستن اومدن تو اتاق و با جناب حسینی به زبان مادری یعنی مازندرانی شروع به خوش و بش کردن. اصلا هم نپرسیدن چرا باید به اتاق اون میومدن. رییس حراست جناب آهنی هم اومد. بعد کاغذی که حسینی تایپ کرده بود دو تا دادیار امضا کردن. اصلا هم نپرسیدن چی هست و چرا باید امضا کنن. بعد یه تعداد لباس شخصی اومدن؛ نه سلام نه علیک، دکتر کدیور رو هل دادن و شروع کردن به فحش دادن به همه مون و زدن بقیه ما . هر چی پرسیدیم شما اصلا کی هستید؟ فقط یکیشون گفت «من شعبون بی مخ نظامم» یکیشونم گفت «حکم دارم» هر چی گفتیم خب حکمتونو نشون بدید که ما با پای خودمون از اینجا بریم؛ شما حکم دیدید ما هم دیدیم. اون مردا ما ۱۰ زن رو زدن، هل دادن، فحش دادن، لباس و کیف بعضیامونو پاره کردن، بعد تازه چند تا مامور خانم اومدن که اون لباس شخصیا تو کتک زدن و فحش دادن به ما تنها نباشن. بعدش دکتر کدیور رو با دستبند بردن. یه لباس شخصی که سرهنگ صداش می کردن اومد به ما گفت «اون خانم کارش تمومه شما هم اصرار کنید براتون یه پرونده درست می کنن خودشون امضا می کنن. می برنتون یه جایی که خانواده هاتونم پیدا تون نکنن» بعد به ما هم دستبند زدن . ما رو که داشتن می بردن این جناب حسینی (یعنی همون نماینده دادستان در همین دادگاه مفاسد اقتصادی) با یک حالت پیروزمندانه گفت «هرری هرری. دیدید اگر دلم نخواد چی میشه؟ دیدید که باید می رفتید؟»
یه پرونده هم برای ما درست کردن البته! و ۴ روز بازداشت هم زدن تنگش!
اونوقت شما باورتون میشه قصد مبارزه با مفاسد رو تو دادگاهی که حسینی نماینده دادستانش باشه؟
قدیما می گفتن زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند حالا با دیدن این دادگاه به خودم گفتم حسینی نماینده دادستان شود، دادگاه مفاسد اقتصادی بر پا شود، ابلهان باور کنند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=41788

  تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷، ساعت: ۱۴:۴۹