شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، وزیر مستعفی بهداشت

ابلهی اگر از این به بعد لجاجت یک نشریه بر نشر اکاذیب در مورد روانکاوی را دست کم بگیری!

دوشنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۴

م. م:

 
۱.یادگاری وزیر بهداشت در بیت تاریخی امام خمینی(ره) ۱
۲. عکس/بازدید وزیر بهداشت از نمایشگاه مطبوعات ۲
۳. عکس/ ناهار وزیر بهداشت در هواپیما ۳
 
سه مطلب بالا در مشرق نیوز چاپ شده اند. مشرق نیوز همان سایتی ست که حدود شش ماه پیش مقاله ای سراسر کذب و بی‌صاحب در مورد فروید منتشر کرد (چرا ازدواج‌همجنس‌گرایان به رسمیت شناخته می‌شود؟۴) و از همان تاریخ تا امروز نسبت به اصلاح مطلب واکنشی نشان نداده که هیچ، سوال ساده اعضای انجمن فرویدی در مورد نام نویسنده مقاله را بی پاسخ گذاشته که هیچ، با احتیاطی باورنکردنی در چاپ کامنتها هم دست به سانسور میزند.
 
اینها هم سخنان وزیر محترم و پولدار بهداشت این مملکت است در مورد روانکاوی: «این سخن که روانپزشک نمی‌تواند روانکاوی کند، حرف نادرستی است که برخی از افراد می‌زنند. کار روانپزشک روانکاوی است»۵
 
با خودم تکرار میکنم ابلهی اگر از این به بعد لجاجت یک نشریه بر نشر اکاذیب در مورد روانکاوی را دست کم بگیری!
 

۱. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/498136/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%87
۲. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/362029/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
۳. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/501912/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
۴. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/434540/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
۵. https://freudianassociation.org/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15958

  تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۰۶