یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

اتهامتان دایر بر تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق عرضه انواع مواد خوردنی (آلوچه و لواشک و…)!!!!!!!!/ حالا چگونه این بازپرس و سرپرست دادسرا به خود اجازه می دهند که از روانکاوی صحبت کنند؟!!!!!!!

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

زهرا م:
در روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۹۵ تقریبا حدود ساعت ۱۰ ما را با یک ون نیروی انتظامی(برخلاف ون بی نام و نشان دادسرای جرائم پزشکی روز گذشته) از قررارگاه وزراء روانه دادسرای جرائم پزشکی کردند ما را به نزد بازپرس مرتضی کیانی بردند. ایشان «برگه تحقیق از متهم» را داد و خواست تا مشخصات فردی خود را تکمیل نماییم. در این برگه پس از مشخصات فردی چنین سوالی نوشته شده بود:« حسب اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرکز بهداشت شمال غرب تهران که برای جنابعالی قرائت شد اتهامتان دایر بر تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق عرضه انواع مواد خوردنی (آلوچه و لواشک و…) غیر بهداشتی و غیر مجاز برای شما قرائت و تفهیم می گردد چه دفاعی دارید؟» در انتهای برگه نیز نوشته شده بود:«بازپرس دوم دادسرای ناحیه ۱۹ تهران- مرتضی کیانی». بعد بازپرس کیانی گفت این فرم را اشتباه داده است و فرم دیگری داد. در آن شعبه انواع و اقسام فرمهای برگه تحقیق از متهم بود. یک مدل فرمی با سالهای تاریخ گذشته بود، که وقتی گفتیم این تاریخ گذشته است، گفتند اشکالی ندارد، همان را پر کنید. فرم مرا سه بار عوض کردند و گفتند اشتباه شده است.
سوال نوشته شده در برگه تحقیق متهم به خوبی شاهد بر وظایف دادسرای جرائم پزشکی است. پس چرا دادسرای جرائم پزشکی با چنین وظایفی به خود اختیار داده تا به اتهام اخلال در نظم عمومی رسیدگی کند؟ با این سوال چگونه دادسرای جرائم پزشکی صلاحیت رسیدگی به پرونده انجمن را به خود اجازه داده است؟ چگونه این بازپرس و معاون دادسرا به خود اجازه می دهند که از روانکاوی صحبت کنند؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23885

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۴۸