سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

احتمالاً پس از انتشار نامه سرگشاده رییس انجمن فرویدی به ریاست قوه قضاییه یکی دوتا پارتیشن دیگر هم آسیب دید!

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

شهرزاد:
روز نهم تیر یک پیامکی دریافت کردم با این مضمون که “در مورد پرونده شماره … به سایت و سپس شعبه … بازپرسی – ناحیه ۱۹ تهران مراجعه کنید.” این پیامک برای سایر اعضای انجمن ارسال شده بود. این بود که یک نفر از اعضا به شعبه مربوطه مراجعه کرد که ببیند موضوع چیست. پاسخ منشی شعبه این بود که “چون برایتان احضاریه صادر شده پیامک آمده، احضاریه که به دستتان رسید بیایید اینجا.”
امروز هم مجدد همین پیامک را دریافت و به شعبه مراجعه کردیم. منشی این بار پاسخ داد:” یک هفته پیش احضاریه صادر شده بود ولی حاج آقا اصلاحیه کوچکی روی احضاریه ها انجام دادند و احضاریه مجدد صادر شد.”!
حالا سوال ما این است: یابن رسول الله! قضیه این اصلاحیه ای که روی احضاریه ها انجام دادید چیست؟!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23841

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۱۹