جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:باز نشر

«احدی حق ندارد»!!! (قاضی زاده، قاضی شد!) قبل از ساخت و پاختِ من با «قاضی مربوطه»! حرفی بزند!

سه شنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۵

ا. روشن:
وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی: «من معتقدم که حقوق نامتعارف، یا طبق ضوابط و مقررات پرداخت شده و یا خارج از آن. اگر مدیری طبق ضوابط موجود حقوقی دریافت داشته که نا متعارف است، راه حل این مشکل بجای آبرو بردن از او و «افشاگری های توده وار»، اصلاح آن ضوابط از مجاری قانونی است. اگر هم فردی خارج از ضوابط و مقررات وجهی از بیت المال دریافت داشته، حتما باید به قوه قضاییه معرفی شود و احدی حق ندارد قبل از قطعیت تخلف او در دستگاه قضایی، آبروی کسی را ببرد. به عبارتی در هر دو صورت فرد افشاگر مستوجب پیگرد قضایی است.»*

معنی جملات «وزیر» «جمهوری» «اسلامی» ایران در «دولت تدبیر و امید»!: دریافتی ۱۰۰۰ میلیاردیِ من یا طبق ضوابط و مقررات پرداخت شده یا بدون ضابطه و مقررات. اگر من این ۱۰۰۰ میلیارد رو با زد و بند و واردات های انحصاری و رانت خواری و… بدست آورده ام، که خب نامتعارف است و راه حل این مشکل به جای اجرای قانون، قانونی کردن زد و بندهاست. اگر هم به بیت المال دستبرد زده ام، فقط باید به قوه قضائیه معرفی شوم و «احدی حق ندارد»!!! (قاضی زاده، قاضی شد!) قبل از ساخت و پاختِ من با «قاضی مربوطه»! حرفی بزند. به عبارتی هرکسی حرفی بزند، خودم به شخصه پیگرد قضایی او را صادر، به کامران منش ابلاغ، او نیز زهرا عزیز محمدی را اجیر و در دادسرای جرائم پزشکی، به ریاست ذبیح زاده، او را به مجازات خواهیم رساند.

* به! تازه فانتاسم رهبر شدنش هم رهبری از نوع کره شمالی ست!
https://freudianassociation.org/?p=22707


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=46089

  تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ساعت: ۰۸:۵۰