دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار، وزارت بهداشت

احمق ها، کسی که دارای «تفکر قرن بیست و یکمی»* است از این رفتار «قرون وسطایی» شما تبعیت نخواهد کرد!!!

یکشنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۵

الهام.ف:
دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی

بدون حکم وارد دفتر «انجمن فرویدی با مجوز از وزارت کشور جمهوری اسلامی» می شوید، روز روشن در حضور و با کمک مامور انتظامی(زهرا عزیز محمدی) دزدی می کنید و دفاتر مراجعان ما را می دزدید و بعد از آن سوءاستفاده می کنید و کامران منش شخصا وارد عمل شده و به آنها زنگ می زند و خواهش می کند که به مرکز روانکاوی تهران (آفریقا) نروند و خواهشا شکایت کنند….

واقعا حماقت تا به کجا؟!!!
شما حتی نمی توانید درک کنید که کسی که برای الام روحی خود روانکاوی را انتخاب می کند دارای «تفکر قرن بیست و یکمی»* است و از این رفتار «قرون وسطایی» شما تبعیت نخواهد کرد؟!!!

حداقل امیدوارم این را درک کنید که سوءاستفاده از امانت کسی که به روانکاو مراجعه کرده و شماره اش را به امانت سپرده چه جرم بزرگی است!!!!

* کدیور، میترا، مکتب لکان، روانکاوی در قرن بیست و یکم، انتشارات اطلاعات


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23416

  تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 12:13