پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

«اخلاق» و «تاریخ»

جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴

مرجان م:
«اخلاق و تاریخ روانکاوی در ایران» را که یادتان هست؟ همان عنوان سخنرانی «استاد اعظم گرند لژ روزبه»، من هی می گفتم این دو تا چه ربطی دارند که کنار هم عنوان سخنرانی «استاد اعظم» هستند، حالا می بینم اونکه نمی دونست من بودم وگرنه که خود پدرخوانده می دونست داره راجع به چی صحبت می کنه: آنچه برای پدرخوانده «اخلاق» تعریف می شود همان سرسپردگی است و تاریخ هم که قرار است «ساخته شود» تا در آن همه چیز دوباره از نو نوشته شود مثل همین حرفهای «بابا جان وزیر» که از «کشورهای پیشرفته دنیا» مایه می گذارد که روانکاوی را بکند «بخشی» از روانپزشکی! حالا به قبل و بعدش هم کار ندارد! کلمه «خارج» را یادتان هست که هر جا کم می آوردند از آن مایه می گذاشتند؟ حالا این «کشورهای پیشرفته» هم قرار است همان کار را بکند درست مثل «دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان» که روی کره زمین وجود نداشت ولی مدام بهش استناد می شد آنهم توسط «دانشگاه مادر» که خیلی خیلی علمی است و نمی شود در مورد علمی بودنش شک کرد!!!
وقتی در آن دانشگاه مادر «توهم زده» هستند و «نبود» را می کنند «بود» آنهم به اسم «علم»! آنوقت دیگر بقیه کارها که جای خود دارد. این وزیر «علمی» هم در همان راستا «تکلیف» دارد که در همین «اخلاق» و «تاریخ» روانکاوی در ایران سهم خودش را به انجام برساند! بالاخره برای رییس جمهور شدن باید زحمتکی هم کشید دیگر!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15278

  تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۸:۱۱