سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سیرک های ادواری محمد صنعتی

ادامه تلاش برای حذف فیزیکی تنها روانکاو ایران

یکشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

منصوره ا.:
برگزاری سیرک های ادواری محمد صنعتی و شرکایش نتیجه ای جز افتضاح برای آنها ندارد و اصلا اینها هرکاری که می کنند قادر به پوشاندن ذات خشن خود نیستند: آیا این کتک زدن ها ادامه همان حذف فیزیکی ۲۰۱۲ نیست؟ آیا اصلا جز حذف فیزیکی متد دیگری هم دارند؟ شیادی و دروغ کافی نبود که به خشونت عیان هم متوسل می شوند؟ آیا واقعا بیمارستان روزبه یک بیمارستان دانشگاهی و علمی است؟ واقعا این روزبه چه جور جایی است؟ خانه ارواح؟ یا
« Cremation of Care of the Bohemian Groove! ظاهراً بدون انجام مناسکی خاص نمی توان تا این حد بی شرم ، بی وجدان و رذل بود. »*

*https://freudianassociation.org/?p=47966


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=49046

  تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸، ساعت: 14:36