سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

از ارسطو پرسیدند…

دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳

دیدگاه آقای بهرام در مورد کاسبان روان

 
خواندن مطلب “اندرزها” مرا بیاد این نکته ظریف انداخت:

 
از ارسطو پرسیدند دشوارترین کارها چیست؟ گفت این که آدمی خود را بشناسد. باز از او پرسیدند آسان ترین کارها چیست؟ گفت دیگران را نصیحت کردن.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=7552

  تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۳، ساعت: ۱۳:۵۹