دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، وزیر مستعفی بهداشت

از ازدواج با بیمار ( آن هم دو بار)!!! تاااا کشیدن بخیه صورت یک کودک

سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴

ا. روشن:

 
جه جالب… وزیر بهداشت در «خانه هنرمندان ایران»، جلسه!!! برگزار و بعد «بر اهمیت و ضرورت کار فرهنگی در حوزه سلامت تاکید کرد.»* !!!!
جناب هاشمی، کار فرهنگی ای که شما باید بکنید، ربطی به خانه هنرمندان ایران ندارد! پیش از همه چیز باید «چشم هایتان را بشویید» تا بتوانید میزان و عمق خطاهایتان را ببینید! این یعنی کار فرهنگی برای شما و قاطبه جامعه پزشکی امروز، که بدون هیچ نگرانی ای «هرچه دلشان خواست» با بیماران می کنند! از ازدواج با بیمار (صنعتی) تاااا کشیدن بخیه صورت یک کودک. از سلفی گرفتن با اعضای بدن متوفیان تاااا سوزاندن نوزاد در دستگاه فتوتراپی!**

 

* https://freudianassociation.org/16800-2/
** http://www.tabnakrazavi.ir/fa/news/37268/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17386

  تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۴، ساعت: 22:12