چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سور مقصور کاسبان روان، وزارت بهداشت

از بهشت ژنیتال پست فرویدی ها تا لجن زیر شکم روانکاوان وحشی

یکشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۵

راحله ع.:
«کاردینگر همچنین در مورد یک آنالیزان آمریکایی دیگر صحبت می‌کند که از مدتی پیش آنالیزش را با فروید به اتمام رسانده بود ولی همچنان در وین باقی مانده و با زنی جوان روابط عاشقانه برقرار کرده بود. همسر این مرد از ماجرا با خبر می‌شود و خودش را به وین می‌رساند. این مرد در مواجهه با همسرش با کمال تعجب مشاهده می‌کند که دچار ناتوانی جنسی شده است در حالی که او شخصی بوده که در مورد توانایی خود در این زمینه همیشه خیلی لاف می‌زده. او بعد از چند تلاش ناموفق به کلی خود را می‌بازد و از خود می‌پرسد، چطور ممکن است، ناتوانی جنسی آن هم بعد از یک آنالیز؟ او بالاخره نامه‌ای به فروید می‌نویسد و فروید هم به او یک قرار ملاقات می‌دهد. او فکر می‌کند که بعد از تعریف ماجرا برای فروید او دچار قصور شدیدی می‌شود و دوباره او را در آنالیز می‌گیرد. فروید اما در پایان جلسه از جای خود بر می‌خیزد، طبق معمول با آنالیزان دست می‌دهد و به او می‌گوید که «خب، حالا می‌بینم که شما جوان شجاعی هستید». و او را به طرف در راهنمایی می‌کند. درمان کردن این ناتوانی گذرا برای فروید هیچ مفهومی ندارد، اساس کار جای دیگری است. پایان روانکاوی برای فروید، صدها فرسنگ با آن بهشت ژنیتال که پست‌فرویدی ها وعده‌اش را می‌دهند و آن را به عنوان نهایت ثمر بخشی روانکاوی می‌دانند، فاصله دارد. برای فروید هیچ ثمر بخشی جز ثمر بخشی Ethic متصور نیست، جز ثمر بخشی اخلاقی. و این یعنی گره خوردن اشتیاق به کاستراسیون. آن‌چه که برای فروید اهمیت دارد این است که این آنالیزان، اگر چه به صورت تأخیری، با کاستراسیون و با نقطه ناممکن آن مواجه شود، که این کاستراسیون و نقطه ناممکن آن برای هر سوژه ویژگی خاص خودش را دارد.»

https://freudianassociation.org/%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%af%db%8c%d9%88%d8%b1-3/

اینو مقایسه کنید با این کارهایی* که مهرداد افتخار انجام می ده و در نهایت وقاحت اسم خودش رو هم می ذاره روانکاو!!!

*
https://freudianassociation.org/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=31430

  تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۴۷