یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، مافياي روان، وزارت بهداشت

از خود سید جواد هم نمی ترسد

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

زهرا نوعی:

“The only heretic of this country is myself. I’m talking about everything in my web site. No one is immune to my witz, my irony, my sarcasm. I have been able to push the limits of heresy, of what can be labeled heresy, and thus rejected. “I always tell the truth” in my web site with such subtlety and courage that you can not reject it. The President of the Republic, the Ministers, the Deputies, the authorities, the Imams of Friday prayers and … were analyzed in my site. ”

https://freudianassociation.org/%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a8%d9%87-%da%98%da%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86-%d9%85%db%8c%d9%84%d8%b1-%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%af%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87/

در مورد این جملات فقط تکه هایی از این شعر فروغ به خاطرم می آید:
کسی که مثل هیچکس نیست
مثل پدر نیست
مثل انسی نیست
مثل یحیی نیست
مثل مادر نیست…
و مثل آن کسی است که باید باشد
و قدش از درختهای خانه ی معمار هم بلندتر است
و صورتش
از صورت امام زمان هم روشنتر
و از برادر سیدجواد هم
که رفته است
و رخت پاسبانی پوشیده است نمیترسد
و از خود سیدجواد هم که تمام اتاقهای منزل ما مال
اوست نمیترسد
و اسمش آنچنانکه مادر
در اول نماز و در آخر نمازصدایش میکند
یا قاضی القضات است
یا حاجت الحاجات است
و میتواند
تمام حرفهای سخت کتاب کلاس سوم را
با چشمهای بسته بخواند
و میتواند حتی هزار را
بی آنکه کم بیآورد از روی بیست میلیون بردارد
و میتواند از مغازه ی سیدجواد، هرچه که لازم دارد،
جنس نسیه بگیرد
و میتواند کاری کند که لامپ “الله”
که سبز بود: مثل صبح سحر سبز بود.
دوباره روی آسمان مسجد مفتاحیان
روشن شود
آخ …
چقدر روشنی خوبست
چقدر روشنی خوبست…


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=37688

  تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت: ۱۴:۴۲