جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

از شتر روانپزشکی تا موتور روانکاوی

یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳

دیدگاه خانم م. ن. درباره «مافیای روان»

 
امروز ساعت ۷/۵۰ دقیقه از رادیو ایران دکتر فدایی در مورد راننده های تاکسی و مسافرین صحبت می کردند. از اینکه ناگهانی، نه بتدریج، شتر به موتور تبدیل شد و رانندگان تاکسی تصور کردند کجاوه باستانی را هر کجا بخواهند می توانند برانند. از لزوم رعایت قوانین توسط رانندگان و مسافرین با دقت و نکته بینی تا آنجا جلو رفتند که پول درشت مسافر زمان پیاده شدن حقوق سایرین را به مخاطره می اندازد!
تذکرات ایشان بعنوان روانپزشکی که به مسائل اجتماعی می پردازد قابل تقدیر ولی آقای دکتر روانپزشک مدافع صنعتی، که حتی متوجه پول خرد و درشت مسافر هم هست عرصه درمان و خصوصا علم را کمتر از حمل و نقل درون شهری می داند؟ میتوان یک شبه و بدون هیچ تعلیم و تربیتی از شتر روانپزشکی به موتور روانکاوی منتقل شد؟ از آن بدتر، می توان پزشک عمومی بود و ۳۰ سال با جعل عنوان کار و تدریس داشت؟ شاید تصور کرده اید روانکاوی نه آن کجاوه باستانی که اسب مرادی است که روانپزشکان را به IPA می رساند؟
جناب دکتر فدایی، روانپزشک محترم، همیشه شنوندگان جنابعالی همان “توده” جناب صنعتی نیستد که “ابزار سنجش دروغ” ندارد گاهی هم بطور اتفاق عضوی از اعضای انجمن فرویدی سخنان گهربار شما را می شنود!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=7818

  تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۳، ساعت: ۱۶:۱۰