دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی

از طرف شبکه مافیایی صنعتی- همایون پور، صابری -صابران- «رابط»، و دیگر دوستان مافیایی

دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴

زهرا م :

 
از وزیر محترم اطلاعات جای تشکر و قدردانی دارد که اینترنت را برای دکتر میترا کدیور بسته است. از طرف شبکه مافیایی صنعتی- همایون پور، صابری -صابران- «رابط»، و دیگر دوستان مافیایی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17677

  تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۴، ساعت: 15:49