جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

از قدیم گفتن «هر دیدی یه بازدیدی داره»!

شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

فاطمه س:

 
« این یکی دیگر نوستراداموس لازم نداشت، ما همگی در آن ۲۴ ساعتی که در وزارت بهداشت تجمع کردیم آن را پیشگوئی کردیم.»

https://freudianassociation.org/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%8C-%D9%85/

 

مگه بده وزارتخونه مهمون نواز باشه؟!
خیلی بی انصافید شما انجمن فرویدی ها!
یعنی فقط باباجان وزیر بره مهمونی قم*، اونها نیان؟!
اینکه نمیشه از قدیم گفتن «هر دیدی یه بازدیدی داره»؛ حالا اینکه «بازدید» مقارن با «تجمع» شما بود؛ از بدشانسی ما بود. یه بار خواستیم مهمونی بگیریم، شما آبروی ما رو بردید؛ مجبور شدیم در اصلی رو ببندیم، بگیم از در پشتی وارد شن!

 

* سفر وزیر بهداشت به قم (عکس)

http://www.asriran.com/fa/news/413010/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%85-%D8%B9%DA%A9%D8%B3


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=19002

  تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۱۳:۲۵