پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

از لومپنیسیم سیاسی تا لومپنیسم قضائی… یک انقلاب چهل ساله !

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

زهرا م:
شهید دادیم، انقلاب کردیم که نظام حکومت، استبدادی شاهنشاهی نباشد. پستیها و فرودها را تحمل کردیم که انقلاب به ثمر بنشیند. پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب جمهوری اسلامی در روز ۲۳ مهر ۹۶ در دادسرای کارکنان دولت به دستور بازپرس جمهوری اسلامی، آقای حسینی، دو نفر لباس شخصی وارد شدند تا یک نخبه ایران را به قصد کشت مورد ضرب و شتم و اهانت قرار دهند. یکی از این لباس شخصیها در برابر آقای حسینی در حالی که به اعضای انجمن فرویدی حمله می کرد و ناسزا می گفت، عربده زد که شعبون بی مخ نظام است.
شعبان جعفری در میان لات‌ها و محله‌گردان‌های آن زمان به «شعبان بی مخ» و «شعبان درخونگاه» شهرت داشت.* به مدد شعبون بی مخ لمپنیسم سیاسی جریان یافت. « لمپنیسم سیاسی جریانی است که شاهان پهلوی به کمک آن توانستند فرایند دموکراسی خواهی را در ایران به سالیان درازی به تعویق بیندازد»** شعبون بی مخ «به عنوان یکی از مقربین دربار شاه، در طول حکومت پهلوی سفرهای زیادی به اسرائیل، ژاپن، ترکیه و اروپا کرد»***
شعبون بی مخ از اراذل و اوباش به نام در تاریخ ایران است و این مرد در پیش یک بازپرس جمهوری اسلامی در دادسرای کارکنان دولت بدون شرم نعره می کشد که شعبون بی مخ نظام است! و حسینی هم با افتخار نگاهش می کند.
می گویند دادسرای کارکنان دولت ویترین انقلاب و نظام است. پس همین به اصطلاح بازپرس حسینی و شعبون بی مخ، نظام و انقلاب را تعریف می کنند!؟ جالب تراینکه حسینی در نظام جمهوری اسلامی به خاطر این رفتارها «جایزه گرفته» و شده «سرپرست همان دادسرا»! ****
اما ما انقلاب کردیم که…
*https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
** http://saten.ir/6909/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/
***http://sahebnews.ir/131175/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AE-%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%9F.htm
**** https://freudianassociation.org/?p=38576


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39353

  تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۲:۱۱