شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر محترم اطلاعات

از همه خوانندگان رسانه های انجمن تقاضا می کنیم به منظور حمایت از دکتر میترا کدیور و برای خسته کردن اطلاعاتی هایی که او را آزار می دهند به این آدرس ها ایمیل بفرستند: freudianassociation.s6@gmail.com freudianassociation.s7@gmail.com freudianassociation.s9@gmail.com

 
  

از همه خوانندگان رسانه های انجمن تقاضا می کنیم به منظور حمایت از دکتر میترا کدیور و برای خسته کردن اطلاعاتی هایی که

او را آزار می دهند به این آدرس ها ایمیل بفرستند:

freudianassociation.s6@gmail.com

freudianassociation.s7@gmail.com

freudianassociation.s9@gmail.com

 
 
 

 

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=54962

  تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰، ساعت: 13:18