سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

از یه طرف ما رو متهم می کنن که «مسخ» شدیم، از یه طرف وقتی می خوان راه و چاه رو پیدا کنن، میرن زیر و روی سایت انجمن فرویدی رو می خونن!

پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵

سحر ر.:
یا للعجب!
از یه طرف ما رو متهم می کنن که “مسخ” شدیم، از یه طرف وقتی می خوان راه و چاه رو پیدا کنن، میرن زیر و روی سایت انجمن فرویدی رو می خونن!*

* «اصلاحیه» بازپرس پس از تقلب از روی سایت انجمن فرویدی: «پارتیشن هائی که بین ساعت ۱۰ شب و ۱۱ صبح شکسته شدند!!!»* از اتهامات حذف شد!!!!!!!”
https://freudianassociation.org/?p=24291


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=25132

  تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۵، ساعت: ۱۱:۲۵