سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:برنامه کنگره‌ها و فعالیت‌های بین المللی، روانکاوی در انجمن فرویدی

اطلاعیه اکول فرویدی پاریس در ارتباط با حملات تروریستی بروکسل

COMMUNIQUE DE L’ECOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE

Paris, le 22 mars 2016

 
Bruxelles a été frappée aujourd’hui par des attentats meurtriers, revendiqués par une organisation djihadiste, qui endeuillent la Belgique et l’Europe. 
L’Ecole de la Cause freudienne qui unit la France et la Belgique exprime sa profonde sympathie aux victimes, à leurs familles et à leurs proches.
Nous adressons à nos collègues belges notre amitié et le témoignage de notre solidarité.
L’Ecole de la Cause freudienne en Belgique s’associe au deuil national de trois jours décrété par les autorités.
Pour le Directoire
Christiane Alberti, Présidente
 
***
COMMUNIQUÉ VAN DE ECOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE  

Parijs, 22 maart 2016

  Vandaag werd Brussel door moordende aanslagen getroffen, opgeëist door een jihadistische organisatie, die België en Europa in rouw dompelen.
De Ecole de la Cause freudienne, die België en Frankrijk verenigt, betuigt zijn diepe medeleven met de slachtoffers, hun families en hun dierbaren.
We willen graag onze Belgische collega’s onze vriendschap en onze solidariteit betuigen.
De Ecole de la Cause freudienne in België sluit zich aan bij de nationale rouw van drie dagen die door de overheid wordt afgekondigd.
Voor de Directie,
Christiane Alberti, Voorzitter
_

پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=19789

  تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۵، ساعت: 23:32