چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

اعضای انجمن فرویدی با دو پشت به لکان می رسند و دختر وزیر…

پنج شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴

مهدیه مرادپور:

 
وی[وزیر بهداشت] تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته دنیا، روان کاوی و روان درمانی بخشی از روانپزشکی است و اخیرا هم پس از دوره تخصص، رشته ای جدید تحت عنوان فلوشیپ روان درمانی راه اندازی شد و ما نیز بر توسعه این رشته توجه داریم
 
“جناب وزیر، منظورتان کدام «کشورهای پیشرفته دنیا»ست؟”
https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4/
 
هر چه می گذرد و فکر می کنم به نقش “دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان ” بیشتر پی می برم!
از آنجایی که دختر وزیر بهداشت به طور غیر مستقیم از این دانشکده! تغذیه می شود! قاعدتا خیلی هم عجیب نیست که جناب وزیر هم و غم خویش را مصروف تلاش برای نجات روانپزشکی ورشکسته به خرج “روانکاوی” کند و بخواهد آن را به هر قیمتی از دستان کسی که بحق ملک طلق اوست، بقاپد.
اما مگر “انجمن فرویدی” در ازای این دزدیدن هاو بی اخلاقی ها خاموش می ماند؟!
هنوز یک ماه از تجمع انجمن فرویدی در “وزارت بهداشت، درمان و غیره…” نگذشته است که جناب وزیر (که اصلا برای ما وقت نداشت!) به بیمارستان آموزشی درمانی روانپزشکی ایران( همان جایی که مافیای روان نتوانستند نقشه شوم خویش را به انجام رسانند!) می رود و اینگونه در راستای اهداف آنها “گام” برمی دارد!
جناب وزیر “نمی خواهم بدانم ” ما، هنوز چک و لگد “روانکاوی” را نوش جان نکرده است! وگرنه جرات نمی کرد به این راحتی آن را به زبان بیاورد؛ و بدتر از آن، همچون اسکناس از جیبش درآورد و خرج کند!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=14519

  تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۴، ساعت: ۱۱:۴۱