یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:اعلامیه عاشورایی انجمن فرویدی، دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، کمپین اطلاع رسانی «فروید در ایران»، مافياي روان، وزارت بهداشت، وزیر مستعفی بهداشت

اعلامیه عاشورائی: سند ۲۶: نمونه ای از عملکرد وزارت بهداشت در زمان وزارت قاضی زاده هاشمی

۱۳۹۲

 

تجمع رادیولوژیست‌ها در مقابل وزارت بهداشت

۱۳۹۲/۰۴/۲۲

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-52/88720-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84

 

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل وزارت بهداشت

۲۸ مهر ۱۳۹۲

http://snn.ir/fa/news/269073/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

 

۱۳۹۳

 

تجمع جمعی از پزشکان مقابل وزارت‌بهداشت

دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۳

[مربوط به جمعی از پزشکان متخصص زن] 

http://iusnews.ir/fa/news-details/130336/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/

 

 

تجمع اعتراضی دانشجویان آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

مرداد ۱۲, ۱۳۹۳

http://kaninet.ir/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3/

 

پس از سه ساعت تجمع دانشجویان صورت گرفت؛

برخورد عجیب وزارت بهداشت با تجمع کنندگان/ حضور دکتر ضیایی و پورکاظمی در میان دانشجویان/ افزایش ۱۶۰ تایی ظرفیت +تصاویر

جمعی از دانشجویان پزشکی در اعتراض به آنچه بی عدالتی آموزشی در اقدام اخیر وزارت بهداشت و طرح نمایندگان پیرامون آزمون دستیاری می دانند تجمع کردند.

۰۴ مرداد ۱۳۹۳

کد خبر: ۱۳۷۰۴۳

http://iusnews.ir/fa/news-details/137043/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%7C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%7C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-160-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/

 

 

 

                                                       ۱۳۹۴                                                      

 

تجمع دانشجویان مقابل وزارت بهداشت

جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دکترا و کارشناسی ارشد) رشته های علوم پایه پزشکی صبح امروز در اعتراض به بخشنامه جدید وزارت بهداشت مقابل این وزارت خانه تجمع کردند

۴ آذر ۱۳۹۴

http://www.tabnak.ir/fa/news/549983/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

 

 

تجمع دانشجویان پرستاری مقابل وزارت بهداشت/نظام پرستاری موافق تربیت کمک پرستار نیست

۱۳۹۴/۰۹/۱۰

http://www.salamatnews.com/news/169230/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

 

 

تجمع اپتومتریست‌ها مقابل وزارت بهداشت

۱۳۹۴/۰۹/۲۳

http://www.salamatnews.com/news/170203/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

 

تجمع اعتراض آمیز پزشکان مقابل وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

۱۳۹۴-۱۰-۲۶

http://fa.shafaqna.com/news/101548/

 

اعتراض دانشجویان علوم پایه پزشکی به بخشنامه وزیر

کد خبر: ۶۳۲۷۸

۲۵ آذر ۱۳۹۴

http://kayhan.ir/fa/news/63278/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1

 

تجمع اعتراضی فارغ‌التحصیلان دندانپزشکی دانشگاه فیلیپین مقابل وزارت بهداشت + تصاویر

۲۶ خرداد ۱۳۹۴

http://www.ana.ir/news/35958

 

در تجمع اعتراضی ۱۹دی متعهدان ضریب کا چه گذشت؟

 ۲۰ دی ۱۳۹۴

http://www.dandane.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DB%B1%DB%B9%D8%AF%DB%8C/

 

 

اعتراض پزشکان تجمع کننده در مقابل وزارت بهداشت +عکس و متن ۳ نامه

۲۹ دی ۱۳۹۴ [مریوط به رادیولوژیستها]

http://www.ensafnews.com/2895/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1/

 

 

۱۳۹۵

تجمع اعتراضی مقابل وزارت بهداشت

۱ شهریور ۱۳۹۵

http://fararu.com/fa/news/286690/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

 

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل وزارت بهداشت

کد خبر ۵۹۴۶۱۷

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۵

https://www.mashreghnews.ir/news/594617/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

 

تجمع دوباره دانشجویان مقابل وزارت بهداشت +عکس

کد خبر: ۱۲۲۴۷۱

۱۳ تیر ۱۳۹۵

http://shohadayeiran.com/fa/news/122471/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

 

 

تجمع اعتراضی داروسازان در مقابل ساختمان وزارت بهداشت

مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

http://medvoice.ir/7698/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85

 

 

مطالبات وپاسخگویی ها تجمع اعتراضی دستیاران تخصصی کودکان در ساختمان وزارت بهداشت

کد خبر: ۳۲۷۸۱۲۶ مهر ۱۳۹۵

http://shoaresal.ir/fa/news/32781/

 

تجمع اعتراضی مقابل وزارت بهداشت

در پی مصوبه جدید سازمان نظام پزشکی مبنی بر صادر نشدن شماره نظام پزشکی برای فارغ التحصیلان رشته ژنتیک پزشکی، جمعی از دانشجویان این رشته مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.

کد خبر: ۲۸۶۶۹۰

۱ شهریور ۱۳۹۵

http://fararu.com/fa/news/286690/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

 

تجمع اعتراض‌آمیز دانشجویان رشته تغذیه در برابر وزارت بهداشت + پاسخ وزارتخانه

۱۵ شهریور ۱۳۹۵

  • کد خبر: ۹۵۰۶۱۵۱۰۰۷۰ 

https://www.isna.ir/news/95061510070/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

 

تجمع آزمایشگاهیان از مقابل وزارت بهداشت تا سالن همایش

کد خبر: ۱۳۵۸۷۷۹

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۵

http://www.iribnews.ir/fa/news/1358779/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4

 

۱۳۹۶

 

ماجرای اعتراض رادیولوژیست‌ ها مقابل وزارت بهداشت

۱۳۹۶/۱۱/۲۵

شماره خبر: ۳۳۵۴۱۸۰

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3354180-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

 

تجمع اعتراضی رادیولوژیست‌ها مقابل وزارت بهداشت ادامه دارد

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

http://www.ensafnews.com/101121/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2/

 

اعتراض مددکاران اجتماعی به وزیر بهداشت

۲۷ دی ۱۳۹۶

http://www.jameeno.com/13961027/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4/

 

تجمع اعتراضی دانشجویان علوم آزمایشگاهی به تصمیم‌های وزارت بهداشت

۱۳۹۶/۱۲/۰۹

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961209001359

 

بیماران «ام پی اس» مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند +عکس

کدخبر: ۳۵۷۷۳۱-

 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-95/357731-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

 

بازهم تجمع اعتراضی مقابل وزارت بهداشت/ اینبار شرکت‌کنندگان آزمون دستیاری تخصصی پزشکی+تصاویر

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

کد مطلب: ۴۳۹۳۱۸

http://www.taftanema.ir/news/439318/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

 

تجمع متخصصان رادیولوژی و سونوگرافی مقابل وزارت بهداشت/اعتراض به طرح “خودارجاعی

کد خبر: ۵۹۳۴۲۳

 ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/593423-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C

 

تحصن بیماران ام‌پی‌اس در مقابل وزارت بهداشت

۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 

کد خبر: ۴۳۶۴۰

http://hamdelidaily.ir/?newsid=43640

 

تجمع داوطلبان دستیاری دندانپزشکی مقابل وزارت بهداشت در اعتراض به نتایج آزمون

۱۰ مهر ۱۳۹۶

کد خبر: ۹۶۰۷۰۲۰۶۸

http://www.sarpoosh.com/education-news/test-exam/test-exam960702068.html

 

در اعتراض به طرح تربیت پرستار برگزار شد

تجمع اعتراضی پرستاران مقابل ساختمان وزارت بهداشت

کد خبر: ۲۰۷۴۶

۱۳۹۶/۵/۱۵

http://davatonline.ir/fa/news/20746/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-

 

مقابل وزارت بهداشت صورت گرفت

هرروز یک تجمع در اعتراض به سیاست‌های وزارت بهداشت/ اینبار اعتراض نیروهای آموزش دیده کمک پرستاری

امروز نیروهای آموزش دیده بهیاری (کمک پرستاری) در اعتراض به سیاست‌های وزارت بهداشت مقابل این وزارت خانه تجمع کردند.

کد خبر: ۵۹۰۶۵

    ۱۶/خرداد/۱۳۹۶

http://ehavadar.com/fa/news-details/59065/%D9%87%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%7C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C/

 

واکنش دانشجویان به طرح جدید وزارت بهداشت +تصاویر

کدخبر: ۴۵۵۵۷۳

۱۳۹۶/۰۴/۲۱

https://www.parsnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/455573-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

 

 

عکس/تجمع دانشجویان علوم تغذیه مقابل وزارت بهداشت

۱۳۹۶/۰۲/۱۱۱۳:۱۳کد خبر: ۲۱۱۸۹

 سلامت نیوز: عکس/تجمع دانشجویان علوم تغذیه مقابل وزارت بهداشت

http://www.salamatnews.com/news/211897/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

 

در تجمع اعتراضی جمعی از دانشجویان و اساتید علوم تغذیه کشور مقابل وزارت بهداشت مطرح شد:

مطالبات ۳ گانه دانشجویان و دانش آموختگان رشته تغذیه از وزارت بهداشت

کد خبر: ۱۸۷۴۳

۱۹ مهر ۱۳۹۶

http://titre20.ir/fa/news/18743/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-3-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

 

بازهم تجمع اعتراضی مقابل وزارت بهداشت/ اینبار شرکت‌کنندگان آزمون دستیاری تخصصی پزشکی+تصاویر

  • ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
  • کد خبر : ۶۳۴۵۵

http://varaminema.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/

 

هشدار وزارت بهداشت هم مانع تجمع رادیولوژیست‌ها نشد

ارسال شده: بهمن ۲۴, ۱۳۹۶

http://ino.ir/TabId/8563/ArtMID/16442/ArticleID/14011/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF.aspx

 

تجمع اعتراضی شرکت‌کنندگان دوره بهیاری سال ۹۴ مقابل وزارت بهداشت

۱۳۹۶/۰۳/۱۶

شناسه خبر: ۱۱۲۲۰۰۳

http://www.dana.ir/news/1122003.html/18-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

 

تجمع های ادامه دار در اعتراض به سیاست‌های وزارت بهداشت+ عکس

شناسه خبر: ۶۲۶۳۹۱

 ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/626391-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

 

برخورد گازانبری وزارت بهداشت با متخصصان بیهوشی

پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶

http://www.ana.ir/news/293837

 

تجمع اعتراضی پرستاران در تهران و سایر شهرستانها+ تصاویر

August 6, 2017

http://javanehha.com/2017/08/06/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/

 

تجمع دانشجویان مقابل وزارت بهداشت در اعتراض به نحوه برگزاری یک آزمون

بدون درج سال

http://www.momtaznews.com/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7/

 

نمونه هایی از اعتراضات به عملکرد و سیاستهای وزارت بهداشت در برابر سایر نهادها و در سایر شهرها:

مقابل مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛

تجمع پاتولوژیست‌ها در اعتراض به مجوز جدید وزیر بهداشت

۷ خرداد ۱۳۹۶

شناسه خبر: ۱۳۶۸۸۷

http://namayande.com/news/136887/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

 

اعتراض به وزارت بهداشت مقابل نهاد ریاست جمهوری

کد خبر:۶۹۸۷۵۲

۰۸ خرداد ۱۳۹۶

http://www.tabnak.ir/fa/news/698752/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C

 

تجمع اعتراضی متخصصین پاتولوژی مقابل سازمان نظام پزشکی

  • ۴ خرداد ۱۳۹۶
  • کد خبر: ۹۶۰۳۰۴۰۲۵۸۰

https://www.isna.ir/news/96030402580/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

 

تجمع اعتراضی رزیدنت‌های رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به برخی بخشنامه‌های وزرات بهداشت

بهمن ۱۹, ۱۳۹۶ 

http://ettehad-e.com/2018/02/08/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7/

 

رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور:

به حق بودن بسیاری از اعتراضات و تجمعات مقابل وزارت بهداشت

۲۵ بهمن ۱۳۹۶

شناسه خبر : ۴۴۵۲۳

http://tebna.ir/%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85/

 

تجمع دانشجویان پرستاری در اعتراض به مصوبه وزارت

بعد از تصمیم وزارت بهداشت مبنی اختیار عمل بیمارستان ها در تربیت و بکار گیری پرستار تعدای از دانشجویان دانشگاه آزاد در محوطه این دانشگاه به اعتراض پرداختند.

۱۲ آذر ۱۳۹۴

 https://www.aparat.com/v/uZdH6/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA          

 

تجمع دانشجویان پرستاری در شیراز : «نه» به طرح تربیت بهیار یک ساله

 ۲۸۰۱۲۴کدخبر: 

 ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/280124-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=41035

  تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت: ۱۴:۴۸