دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

افعال معکوس در ژاندارمری برره

جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵

م.آ:
در راه رشت به بندرانزلی یک بنر بزرگی با امضای نیروی انتظامی نصب شده بود که روی آن نوشته شده بود:
“اگر می خواهید مقابل قاضی نایستید پشت سر قانون حرکت کنید.”
با خود می گفتم اتفاقا در این مملکت ما چون پشت قانون حرکت کردیم حالا جلوی سید جواد ذبیح زاده ایستاده ایم!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24800

  تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۵۲