سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

اقتدار از این بالاتر که آن صندلی وسط ۴۲ سال است که خالی است و … روی آن دو صندلی دیگر هم سفرا نشسته اند نه روسای دولت ها؟؟ مگر این که معنای سفیر را ندانیم!

 

از صفحه اینستا خانم تینا پاکروان کارگردان ایرانی ……

پیغام روشن است. برای کسانیکه یاد گرفته اند بین خطوط را بخوانند. برای کسانیکه تاریخ می خوانند.

همیشه روسیه و انگلیس بوده اند و همیشه امنیت ملی ایران را به خطر انداخته اند و با چه فخری از بیرون کردن امریکا و صندلی خالی اش با یک عکس یاد کرده اند.

متاسفم برای کسانیکه بیش از مملکت خودشان و بیش از مردم خودشان برای انگلیس و روسیه رگ کردنی و غیرتی می شوند.

# تینا_پاکروان

پی نوشت: برای عزیزانی که نمی دانند. کنفرانس تهران در آذرماه ۱۳۲۲ در میانه جنگ دوم جهانی در سفارت روسیه در تهران برگزار شد و سران متفقین؛

چرچیل، روزولت و استالین در تهران دیدار کردند بی آنکه دولت وقت ایران و یا شاه جوان را به بازی بگیرند.

# کنفرانس_تهران # روسیه # انگلیس # امریکا

 

 منبع:کانال تلگرامی وبسایت ارگ ایران


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=57365

  تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۰، ساعت: ۲۱:۵۰