جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی

اقیانوس باید از موج اذن خروش بگیرد!

پنج شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳

دیدگاه خانم منصوره ا. درباره «مافیای روان»
قضیه به ریاست رسیدن وحید شریعت مرا یاد مکبث و نکبتی که برای سرزمین اش به ارمغان آورد می اندازد…
باید نام او را گذاشت: وحید مکبث!
« …انسان‌های جاه‌طلب و آزمندی چونان «مکبث» سرزمینِ خود را به ورطه‌ی هولناکی می‌کشانند که در نتیجه همه‌ی ارزش‌ها دگرگون و وارونه می‌شود؛ آنان جهان را به جایی تبدیل می‌کنند که در آن «گُل‌ها» از «خارها» هراسان‌اند و دیاری می‌آفرینند که در آن «طوطی» کمتر از «زغن» است و درختِ «بلوط» باید حقِّ میوه دادن‌اش را از درختِ «غان» گدایی کند و یا «اقیانوس» باید از «موج» اِذنِ خروش بگیرد.»*
* http://news.gooya.com/columnists/archives/138588.php

 

 

پنج شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳

دیدگاه خانم منصوره ا. درباره «مافیای روان»
زمانی ما خدا را شکر کردیم که جان استادمان دکتر کدیور از دستان غارتگر روزگار و هم از دستان آلودۀ زورمندان در امان ماند. اکنون آیا باید به «صیانت از پرونده پزشکی دکتر کدیور» در بایگانی بیمارستان ایران با ریاست جدید، امیدی داشت؟ حداقل اش اینست که با خیال آسوده ای هم اینکار را انجام ندهند!!
«دریغا، سرزمین نگون‌بخت که از به یاد آوردنِ خود بیمناک است. کجا می‌توانیم آن‌را سرزمینِ مادری بنامیم که گورستانِ ماست؛ آن‌جا که جز از همه‌جا بی‌خبران را خنده بر لب نمی‌توان دید؛ آن‌جا که آه و ناله و فریادهایِ آسمان-شکاف را گوشِ شنوایی نیست. آن‌جا که اندوهِ جانکاه چیزی‌ست همه‌جایاب. و چون ناقوسِ عزا به نوا درآید کمتر می‌پرسند که از برایِ کی‌ست، و عمرِ نیکمردان کوتاه‌تر از عمرِ گُلی‌ست که به کلاه می‌زنند، و می‌میرند پیش از آن‌که بیماری گریبانگیرِشان شود. (مکبث، پرده‌یِ چهارم، مجلسِ سوم)*
* مکبث، شکسپیر، مترجم داریوش آشوری


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8606

  تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ساعت: ۲۲:۱۲