شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

البته! ذبیح زاده که نمی توانست دست تنها ساواک خصوصی اش را راه اندازی کند!

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵

م.ن.:
از قدیم گفته اند «کوه به کوه نمی رسه، آدم به آدم می رسه» اما گاهی چه زود این اتفاق می افتد!
سه شنبه۲۵ خرداد در پارکینگ دادسرای جرایم پزشکی مردی با فلج نیمه صورت که می گفتند رئیس کل امنیت اینجاست! بی رحمانه با شوکر به اعضای انجمن حمله می کند و کمتر از یک ماه بعد؛ یعنی دوشنبه ۲۱ تیرماه همان آقا را ملبس به یونیفرم نیروی انتظامی روی پلکان دادسرای کیفری استان در چند قدمی دادسرای کارکنان دولت در حال مکالمه با تلفن می بینی!
به قول دکتر کدیور «عجب دنیای کوچکی! وقتی که در جای حق باشی دنیا برایت کوچک می شود!»


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24636

  تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۱۷